BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus"

Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2018-03-29 08:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-05-28 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
1 000 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
14 481 001,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Padidinti MTEP rezultatų komercinimo mastą, stiprinant žmogiškuosius MTEP gebėjimus, būtinus MTEPI prioritetams įgyvendinti, pritraukiant mokslininkus ir kitus tyrėjus iš užsienio.

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos

Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. 

Galimi pareiškėjai

Į Atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės. Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas (kartu su paraiška partneriai (privatieji juridiniai asmenys) turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą mokesčių deklaraciją arba, jei partneriai (privatieji juridiniai asmenys) registruoti kitoje ES valstybėje narėje, tos valstybės įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį vykdytą MTEP veiklą paskutiniais kalendoriniais metais).

Galimi pareiškėjai

Atrankos būdas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos ir jų priedai teikiami per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS). Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti raštu.

Jei paraiškos teikiamos raštu, jos gali būti teikiamos vienu iš šių būdų:

  1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai, parengti lietuvių kalba. Kartu pateikiama elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška ir jos priedai.  Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.   Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius;
  2. įgyvendinančiajai institucijai elektroninio pašto adresu info@lmt.lt siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 28 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą iki 2018 m. gegužės 28 d. 16:00 val.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu info@lmt.lt iki 2018 m. gegužės 28 d. 24:00 val.

Paraišką su priedais teikiant raštu, kartu turi būti teikiamas ir institucijos lydraštis.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų, bus atmestos.

Susiję dokumentai

Kontaktai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:

programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el. p. diana.kizalaite@lmt.lt, tel. 8 604 53 397;

programų koordinatorė Jurgita Taukytė, el.p. jurgita.taukyte@lmt.lt, tel.8 604 75 637;

finansininkė Violeta Zdanevičienė, el. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53 722.

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus

teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el. p. veronika.kapalinskaitė@lmt.lt, tel. 8 604 76 286.