BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projketus pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“

Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2018-05-04 09:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-09-04 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
2 900 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
40 469 917,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos). Ši veikla finansuojama vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1);
2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis. Pagalba bus teikiama remiantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu Nr. 2017/1084, 14 straipsnio nuostatomis (OL 2017 L 156, p.1). 
 

Galimi pareiškėjai

Pramonės  MVĮ, atitinkančios Aprašo 18.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. rugsėjo 4 d. 16.00 val.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2018-08-14
2018-07-11
2018-05-04

Priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ kvietimas

DOCX (47.5 KB)

Dokumentą priėmė: Inovacijų agentūra (LVPA)

2018-05-04

„Pramonės skaitmeninimas LT“ aprašo 5 priedas

DOCX (26.1 KB)

Dokumentą priėmė: Inovacijų agentūra (LVPA)

2017-06-14

Bendrasis bendrosios išimties dokumentas (BBID)

PDF (509.3 KB)

Dokumentą priėmė: Inovacijų agentūra (LVPA)

2017-05-21

SVV statuso deklaracija

XLSX (408 KB)

Dokumentą priėmė: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Kontaktai

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.

LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pareigas Karolis Balaišis, el. p. k.balaisis@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 8500.

LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė, el. p. e.karoliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7419.

Bendraisiais klausimais:
LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.