BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2020-04-14 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-07-24 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
3 185 161,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

  • Įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
  • Įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Galimi pareiškėjai

Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas
  • Valstybės įmonės

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Atmintinė priemonės 09.4.3-ESFA-K-827 pareiškėjams

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 66 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos turi būti pateikti Agentūrai per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Europos socialinio fondo agentūrai (Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius) turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 Agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

 Vienas pareiškėjas šio kvietimo metu gali teikti ne daugiau kaip dvi paraiškas: vieną paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės
Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau – Aprašas) 10.1 papunktyje nurodytą veiklą ir vieną paraišką pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą. Viena paraiška negali būti pildoma pagal dvi veiklas, tokios paraiškos bus atmetamos. Vienas privatusis juridinis asmuo arba valstybės ir savivaldybės įmonė gali dalyvauti tik viename projekte, teikiamame pagal vieną veiklą, t. y. privatusis juridinis asmuo gali būti tik pareiškėju arba tik partneriu, valstybės ir savivaldybės įmonės gali būti tik pareiškėjomis projekte, teikiamame pagal vieną veiklą.

Kontaktai

Viktorija Mickuvienė, projektų vadovė, el. p. Viktorija.mickuviene@esf.lt, tel. 8 659 80 751

Jelena Račkauskienė, projektų vadovė, el. p. Jelena.rackauskiene@esf.lt, tel. 8 659 80 943