BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Pranešk apie korupciją

Norėdami informuoti ES fondų investicijų veiksmų programos ir „Naujos kartos Lietuva“ plano projektus prižiūrinčias institucijas apie neskaidrius ES lėšų panaudojimo atvejus galite tai padaryti užpildydami šią formą:

  • Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės. Apie kokį korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą pranešate? Kas padarė korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą?
  • *Pažymėti laukai yra privalomi.

 

Institucijos įvertina pateiktus pranešimus apie galimus neskaidrius ES lėšų panaudojimo atvejus, atlieka tyrimus ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus bei, prireikus, apie priemones, kurių imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Pranešimas gali būti pateiktas anonimiškai užpildant tik privalomus formos laukus, tačiau tiriančiosios institucijos negalės informuoti tokių pranešimų autorių apie tyrimo rezultatus.

Valstybės tarnautojai viso proceso metu užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie pažeidimus neanonimiškai pranešusių asmenų duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

 

Kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas).

Bet koks tyčinis veikimas ar neveikimas, susijęs su:

  • suklastotų, neteisingų ar neišsamių pareiškimų, ar dokumentų naudojimu, ar pateikimu, kurio padariniai yra Europos Bendrijų bendrojo biudžeto arba Europos Bendrijų valdomų ar jų vardu valdomų biudžetų lėšų pasisavinimas ar neteisėtas užlaikymas,

  • tuos pačius padarinius sukeliančiu informacijos neatskleidimu pažeidžiant konkretų įsipareigojimą;

  • netinkamu tokių lėšų naudojimu tiems tikslams, kuriems jos buvo iš pradžių skirtos. (Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu).

Bet koks įgyvendinant ES fondus padarytas ES ar nacionalinės teisės, susijusios su jos taikymu, pažeidimas dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus į ES biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala ES biudžetui. (2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013)

 

Skaidrumas, sąžiningumas, viešumas – esminiai Nulinės tolerancijos korupcijai politikos principai, kurių laikosi valdymo ir kontrolės sistemos institucijos. Institucijos įgyvendina sistemingą ir kryptingą antikorupcinę politiką, kurios tikslas – stiprinti vykdomos veiklos skaidrumą atskleidžiant ir sumažinant arba pašalinant galimas korupcijos atsiradimo prielaidas. Antikorupcinėje veikloje laikomasi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

_____________________________________________________________________________

Taip pat norime Jums priminti, kad informaciją apie valstybės tarnautojų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, ar apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, galite informuoti STT šioje interneto svetainėje.