BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams

Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01

Atnaujinimo data: 2018-12-05
Paskelbimo data
2017-06-27 08:30
Atnaujinimo data
2018-12-05
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-11-08 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
500 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
25 230 778,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

SVARBU !

Baigtas paraiškų priėmimas pagal priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašo 53 p., tęstinė projektų atranka (paraiškų priėmimas) yra baigta, kadangi pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta (20.765.073,09 Eur) ir 14-oje šiuo metu vertinamų paraiškų prašoma skirti (4.733.244,33 Eur) finansavimo lėšų suma jau sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą ES lėšų sumą (25.230.778,00 Eur). Džiaugiamės pareiškėjų aktyvumu ir paraiškų gausa bei linkime sėkmės įgyvendinantiems projektus!

 

Informacija atnaujinta!
Nuo 2018 m. birželio 1 d.
užpildyta paraiškos forma (jos elektroninė versija) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 51 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau - DMS).

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau - Taisyklės), 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“ (toliau – Taisyklių 1 priedas). Šiam kvietimui aktuali paraiškos forma, kurią reikia užpildyti, yra pateikiama žemiau prie susijusių dokumentų bei DMS.

Prašome prieš pateikiant paraišką užsiregistruoti DMS naudotoju Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nebuvote registruoti DMS naudotoju. Nuo 2018 m. birželio 1 d. kitais būdais nei per DMS pateiktos paraiškos bus atmetamos vadovaujantis Taisyklių 93 punktu. Pateikus paraišką per DMS, popierinių paraiškos ir jos priedų dokumentų Agentūrai pateikti nereikia.   

 

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, Vilnius
Verslo centras "Vertas", 2-as aukštas

 

 

 

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

  • Robertas Binderis, PVS I projektų vadovas, tel. 8 659 80 540, el. p. robertas.binderis@esf.lt
  • Viktorija Mickuvienė, PVS I projektų vadovė, tel. 8 659 80 751, el. p. viktorija.mickuviene@esf.lt
  • Jelena Račkauskienė, PVS I projektų vadovė, tel. 8 659 80 943, el.p. jelena.rackauskiene@esf.lt

 

Kviečiame dalyvauti informaciniame seminare - https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/renginiai/1/informacinis-seminaras-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-mokymai-uzsienio-investuotoju-darbuotojams/event-49

Kviečiame dalyvauti konsultacijose - https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/renginiai/1/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-mokymai-uzsienio-investuotoju-darbuotojams/event-48

Investicijų dydis pagrindžiamas pateikiant dokumentus, nurodytus aprašo 51.10 papunktyje – turi būti pateikiama audito ataskaita, išlaidų patyrimo dokumentų kopijos (sąskaitos faktūros, pirkimo pardavimo sutartys). Audito ataskaitoje turi aiškiai matytis, kokio dydžio investicija buvo atlikta ir į kokį objektą investuota.

Atsakymo data 2017-06-19

Kaip nurodyta Aprašo 32 p., vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų suma apima visas tinkamas finansuoti tiesiogines projekto išlaidas kartu su projekto vykdytojo lėšomis. Vidutiniškai vienam asmeniui skiriama suma gaunama tiesiogines išlaidas dalinant iš dalyvių skaičiaus.

Atsakymo data 2017-06-19

Mokymo priemonių įsigijimas galimas tik medžiagoms ir reikmėms, tiesiogiai susijusioms su projektu, t.y. skirtoms mokymams, tai pvz. tušinukai, popierius, mokantis gaminti valgyti gali būti tinkami maisto produktai, ar mokantis dirbti su medžiu, mediena.  Tinkamas finansuoti gali būti tik įrankių ar įrenginių nusidėvėjimas ir nuoma.

Atsakymo data 2017-06-19

Vertinant įmonės dydį pagal SVV įstatymą, vadovaujamasi įstatymo 3 straipsniu, kuriame numatyti 2 kriterijai: darbuotojų skaičius ir finansiniai duomenys.

1. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

2. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

3. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Jei susidaro situacija, kad darbuotojų skaičius atitinka didelės įmonės rodiklius, o finansiniai duomenys- vidutinės, įmonė priskiriama didelei. 

Pagal Aprašo 51.6 p. pareiškėjai turi pateikti SVV subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas priskiria save didelei įmonei (išsamesnė informacija pateikiama adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/aktualus-dokumentai-statuso-deklaravimas).  

Atsakymo data 2017-06-19

Pagal aprašo 42.13 papunktį netinkamomis finansuoti laikomos tik mokymo pagal aukštojo mokslo studijų programas išlaidos, mokymai pagal studijų modulius gali būti finansuojami.

Atsakymo data 2017-06-19

Pagal Aprašą neremiami mokymai, nurodyti 42.5 punkte. Jeigu konfliktų valdymo mokymai skirti asmeniniam efektyvumui ugdyti, jie neremiami. Tačiau jeigu konfliktų valdymo mokymai skirti kvalifikacijos tobulinimui (profesiniam ugdymui), t. y. bus apmokomas tik klientus aptarnaujantis personalas, kuris įgytas žinias panaudos bendraujant su klientais, tokie mokymai gali būti remiami. 

Atsakymo data 2017-06-19

Lemiama įtaka turėtų būti vertinama pagal Aprašo 4.10 papunktį – tai padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties, t. y. kontroliuojantis asmuo tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjas būtų tinkamas tik tuo atveju, jeigu pagrįstų, kad užsienio investuotojas daro jam lemiamą įtaką, t. y. tiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių.

Atsakymo data 2017-06-19

Investicijų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai gali būti pasiekti keliais etapais ir apimtimis, svarbiausia, kad pareiškėjas juos galėtų pagrįsti pagal audito ataskaitą arba išlaidų patyrimo dokumentų kopijas. Pažymime, kad šių pareiškėjų tinkamumą Agentūra nustatys kiekvienu atveju individualiai, gavusi visą reikalingą informaciją.

Atsakymo data 2017-06-19

Pareiškėjo statusas paraiškos finansavimo daliai nustatyti vertinamas pagal pareiškėjo pateiktą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaraciją, kurioje įrašomas vidutinis darbuotojų skaičius. Jei pareiškėjas deklaruoja, kad yra didelė įmonė, SVV deklaracijos teikti nereikia. Vertinant SVV deklaraciją vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašu. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius turi būti apskaičiuotas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1955; 2004, Nr. 19-598) patvirtintą chronologinį vidurkį pagal formulę:

 

 
 

 

 

 

 

 

kur:

4.1. D – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

4.2. Dgr0 – iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius;

4.3. Ds – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;

4.4. Dv – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;

4.5.... – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;

4.6. Dl – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;

4.7. Dgr1– darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Atsakymo data 2017-06-19

Vadovaujantis Aprašo 12 punktu, pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Pagal Aprašo 18.2 papunktį vertinamas tik pareiškėjo privačių investicijų dydis, todėl akcininko investicijos, skirtos įrangai, kuria naudojasi pareiškėjas, nėra laikomos tinkamomis.

Atsakymo data 2017-06-19

Aprašo 29 punkte numatyta, kad projektas, kuriame numatyti mokymai darbo vietoje, gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Šis punktas kalba apie tai, kad visas projektas, kuriame  numatyti bent vieneri mokymai darbo vietoje, turi būti pradėtas įgyvendinti po projekto sutarties pasirašymo dienos. Kitu atveju, visos projekto išlaidos bus netinkamos finansuoti.

Atsakymo data 2017-06-19

Aprašo 18.2 punktas sako, kad visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje per trejus metus iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos arba laiką nuo pareiškėjo (investuotojo) įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas (investuotojas) vykdo veiklą mažiau negu trejus metus). Skaičiuojamas bendras 3 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis įmonėje ir lyginamas su Lietuvos statistikos departamento skelbiamais naujausiais ketvirtiniais vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) šalies ūkyje (su individualiomis įmonėms) duomenimis

Atsakymo data 2017-06-19

Į pareiškėjo privačių investicijų dydį darbo užmokestis neįsiskaičiuoja. Privačios investicijos sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme. Aprašo 4.14 punkte nurodyta, kad privaloma investicija - ne mažesnė kaip 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų) privati investicija arba sukurtos ne mažiau kaip 50 darbo vietų, arba visų pareiškėjo (investuotojo) darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto), ne mažiau kaip 1,5 karto didesnis nei vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvos Respublikoje. Jei įmonė veikia trumpiau nei trejus metus, ji gali grįsti privalomą investiciją įgyvendintą, šiuo metu įgyvendinamą arba planuojamą per ne ilgesnį nei 36 mėnesių laikotarpį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Atsakymo data 2017-06-19

Automatinis atsakymas pareiškėjui, kuris pateikė paraišką el. paštu  info@esf.lt nebus siunčiamas. Siunčiant paraiškas per e.pristatymas siuntėjas iš šios sistemos gaus automatinį atsakymą, po to kai Agentūra perskaitys jo siųstą pranešimą. Šioje sistemoje bet kuriuo metu prisijungus galima matyti dokumento būsenas minučių tikslumu (gavimo į sistemą, išsiuntimo, adresatui perskaičius laišką). Visi paraiškėjai bus informuoti apie jų paraiškos pateikimo/gavimo laiką Agentūroje.

Atsakymo data 2017-06-19

Teikiant paraiškas el. paštu ar per sistemą e.pristatymas dokumentų išsiuntimo laikas ir dokumentų gavimo laikas dažniausiai sutampa. Jeigu skirtųsi, bus žiūrima išsiuntimo laikas, ne ankstesnis nei 2017-06-27 00.00 val. Teikiant paraiškas per kurjerį ar registruotu paštu, bus žiūrima paraiškos įteikimo paštui ar kurjeriui laikas, kuris negali būti ankstesnis kaip 2017-06-27 00.00 val. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad įteikimo laikas minučių tikslumu būtų oficialiai nurodytas ant paštui ar kurjeriui pristatytos siuntos voko. Paraiškas pateikiant Agentūroje asmeniškai (ne anksčiau kaip nuo 2017-06-27 8.30 val.) bus fiksuojamas paraiškos gavimo laikas Agentūroje.

Atsakymo data 2017-06-19

Lydraštį el. parašu turi pasirašyti arba įstaigos vadovas, arba jo įgaliotas asmuo, turintis galiojantį el. parašą. Jei pasirašo įgaliotas asmuo, prie paraiškos/lydraščio priedų turi būti pridėtas įgaliojimas. Pateikti dokumentus įgaliojimas nereikalingas.

Atsakymo data 2017-06-19

Paraiškų failas neturėtų viršyti 45 MB.

Atsakymo data 2017-06-19

Jei el. parašu pasirašomas lydraštis, kuriuo teikiami paraiška (PDF) ir jos priedai, paraiškos el. versijos pateikti atskirai nereikia.

Atsakymo data 2017-06-19

Paraiškos dokumentus, pasirašytus saugiu el. parašu galima atsiųsti el. paštu info@esf.lt arba paraiškas pristatyti per sistemą e.pristatymas.   Daugiau atsakymų kaip naudotis ta sistema yra čia https://epristatymas.post.lt/web/guest/duk

Atsakymo data 2017-06-19