BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Nr. 08.4.1-ESFA-K-417-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2018-08-01 08:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2018-10-05 23:59
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
463 392,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
463 392,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Tobulinti valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityse, profesinę kompetenciją ir vykdyti visuomenės švietimą, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui.

Finansuojamos veiklos

  • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

– Informacinių veiklų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas;

– Mokymų organizavimas specialistams, teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją, dirbantiems apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje: specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) darbuotojams, savanoriams, kitiems specialistams (nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos skyrių (nuo 2018 m. liepos 1 d. – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) darbuotojams, psichologams, socialiniams pedagogams, medikams, teisėtvarkos ir teisėsaugos atstovams), atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios atstovams;

– Supervizijų organizavimas specialistams, teikiantiems pagalbą smurtą patyrusiems asmenims;

– Seminarų žurnalistams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje tema ypatumus organizavimas;

– Tyrimų, apklausų organizavimas

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos

Galimi pareiškėjai

  • Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-K-417 priemonės „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-372 (toliau – Aprašas).

Paraiškos ir Aprašo 58–59 punktuose nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami Europos socialinio fondo agentūrai per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“

htpps://www.e-tar.lt/portal/lt/legal/Act/ f44986504ed411 e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Detali informacija apie DMS ir mokymų medžiaga, kaip prijungti prie DMS, pateikti paraiškas ir kt. yra pateikta svetainėje:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

 

Papildoma informacija:

 

– Pagal šį kvietimą teikti paraiškas vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

– Tas pats juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, fizinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą, kaip pareiškėjas arba partneris gali dalyvauti tik viename projekte.

– Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas su partneriu (-iais) sudaro ir su paraiška pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą, kaip nustatyta Projektų taisyklių 163 punkte.

- Pagal Aprašą bus finansuojamas tik vienas projektas, naudos ir kokybės vertinimo metu surinkęs daugiausia prioritetinių balų

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai:

Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Rita Veniukevičienė, el. p. Rita.Veniukeviciene@esf.lt, tel. 8 659 80 477

Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Simona Kazakevičienė, el. p. Simona.Kazakeviciene@esf.lt, tel. 8 659 80 465;