BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“

Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-03

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2017-04-10 08:30
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-06-12 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
196 528,38 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros strategijų, kurios įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus, įgyvendinimui.

Finansuojamos veiklos

  • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų (toliau – vietos plėtros projektai) atrankos kriterijų rengimas; 
2. vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena;
3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas; 
4. vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą, stiprinimas; 
5. gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie 1–4 ir 6 punktuose nurodytų veiklų vykdymo eigą ir rezultatus;
6. miesto vietos veiklos grupės (toliau – miesto VVG) darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas (mokymas, keitimasis su kitomis vietos veiklos grupėmis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek reikalinga 1–5 punktuose nurodytoms veikloms vykdyti.

 

Papildoma informacija

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Eur.: 15 proc. visai vietos plėtros strategijai įgyvendinti reikalingos finansavimo lėšų (t. y. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) sumos, nurodytos atitinkamos vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“, bet ne daugiau 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų).

 

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

 

 

 

Galimi pareiškėjai

Miesto VVG, kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 48 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) vienu iš šių būdų:
-  asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
-  pristatyta pašto kurjerio;
-  atsiųsta registruotu paštu.

Paraiškos gali būti pateiktos kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu adresu info@esf.lt. 
Dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas).

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data ir laikas.

Agentūros darbo laikas:

I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)

V 8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

Kontaktai

Projektų valdymo skyriaus (VRM) projektų vadovė Rima Norkutė, tel. 8 659 80 274

Projektų valdymo skyriaus (VRM) projektų vadovė Ramunė Augulienė, tel. 8 5 250 0681.