BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2015-10-08 09:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2016-01-08 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
500 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
2 500 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Galimi pareiškėjai

Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė).

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į pristatyta į viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros patalpas (Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius), kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.
Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 8 d. 16:00 val.
Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą iki 2016 m. sausio 8 d. 16:00 val. Tokiu atveju, Europos socialinio fondo agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Agentūros darbo laikas:
I–IV 8.30–17.30 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
V 8.30–16.15 (pietų pertrauka 12.00–12.45).

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2015-10-08

Iš dalies užpildyta priemonės "Žmogiškieji ištekliai Invest LT+" paraiškos forma

PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

2014-06-17

Paraiškos "Žmogiškieji ištekliai Invest LT+" priedas Nr. 3 "Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas"

DOCX (21 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

2007-10-31

Kontaktai

Projektų valdymo skyriaus (SADM) projektų vadovė Jelena Račkauskienė, tel. 8 659 80 943, el. p. jelena.rackauskiene@esf.lt

Projektų valdymo skyriaus (SADM) projektų vadovas Robertas Binderis, tel. 8 659 80 540, el. p. robertas.binderis@esf.lt

Projektų valdymo skyriaus (SADM) vyr. projektų vadovas Tomas Janušauskas, tel. 8 659 80 745,  el. p. tomas.janusauskas@esf.lt

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 40.5. papunkčio nuostatomis, pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos mokymams, skirtiems komandos, organizacijos kultūrai formuoti, asmeniniam efektyvumui ugdyti (pvz., konfliktams spręsti, stresui valdyti, bendravimui, motyvavimui, laikui planuoti, emociniam intelektui, lyderystei, pozityviam mąstymui, vadovavimo kompetencijoms, kūrybiškumo gebėjimams ugdyti ir pan.). Atsižvelgiant į tai, manytina, kad Jūsų paklausime minimi mokymai pagal Aprašą yra netinkami finansuoti.

Atsakymo data 2015-12-28

Taip, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis 2014–2020 m. rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurias galite rasti adresu http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/405_c464c6932b4581770ff3538b56493b50.pdf , projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos yra tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ar partnerio nuosavas įnašas (neviršijant projekto sutartyje nustatytos nuosavo įnašo sumos).

Atsakymo data 2015-11-19

Tiesioginių projekto išlaidų finansavimo suma vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui negali viršyti 3000 Eur. Apskaičiuoti galite tokiu būdu: visas tiesiogines projekto išlaidas padauginti iš projekto intensyvumo (finansuojamoji dalis) ir padalinti iš projekte dalyvaujančių asmenų skaičiaus. Gauta suma negali viršyti 3 000 Eur. 

Atsakymo data 2015-11-04

Nustatant investicijų objektą, reikėtų vadovautis LR investicijų įstatymo 2 straipsnio nuostatomis.

Atsakymo data 2015-11-04

Tam, kad projektas atitiktų Aprašo 16.2 punkte nurodytą specialiųjų projektų atrankos kriterijų, visais atvejais projektu turi būti kuriamos darbo vietos, kurioms reikia papildomų kompetencijų. Vienos darbo vietos sukūrimas projekto įgyvendinimo metu yra pakankamas, kad projektas atitiktų šį kriterijų.

Atsakymo data 2015-11-04

Atsižvelgiant į priemonės „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT“ finansavimo sąlygų aprašo 63 p. nuostatas „Jei pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), jis turi ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti privatų juridinį asmenį, kuriam daro lemiamą įtaką“, užsienio investuotojai, turintys arba planuojantys turėti tik filialus Lietuvoje, nėra tinkami projektų vykdytojai - filialai nėra juridiniai asmenys.

Atsakymo data 2015-11-04