BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Institucinės globos pertvarka

Nr. 08.4.1-ESFA-V-405

Atnaujinimo data: 2021-03-04

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 26 650 978,00 Eur Iš viso 32 745 030,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 6 094 052,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Finansuojamos veiklos

 1. naujų formų socialinių, sveikatos ir kitų paslaugų, reikalingų įgyvendinti institucinės globos pertvarką (toliau – paslaugų), metodinių dokumentų ir jų teikimo paketų: standartų, šių paslaugų organizavimo ir teikimo modelių aprašų, paslaugų teikimo metodikų, veiklos aprašų (kartu su aprašymų vadovais, architektūriniais sprendimais ir (ar) modeliais tipinėms įstaigoms) parengimas;

 2. pertvarkomų įstaigų (bandomųjų projektų) gyventojų poreikių vertinimas: poreikių įvertinimo ir vadovų aprašų parengimas; ekspertų, kurie atliks gyventojų poreikių vertinimą, atranka ir komandų sudarymas; ekspertų, kurie atliks gyventojų poreikių vertinimą, mokymai ir metodinės pagalbos jiems teikimas;

 3. pertvarkomų įstaigų (bandomųjų projektų) gyventojų individualių planų sudarymas pagal įvertintus gyventojų poreikius: individualaus plano parengimo aprašų rengimas; ekspertų, kurie sudarys individualius planus, rengimas; metodinės pagalbos ekspertams teikimas; proceso stebėsena;

 4. pertvarkomų įstaigų (bandomųjų projektų) darbuotojų kompetencijų ir motyvacijos dirbti bendruomenėje įvertinimas: vertinimo ir įsivertinimo įrankio ir (ar) metodikos parengimas; vertinimo ir įsivertinimo organizavimas; poreikių tobulinti profesinę kompetenciją ir (ar) persikvalifikuoti įsivertinimas ir vertinimas; įstaigos darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir (ar) perkvalifikavimo planų rengimas;

 5. regionų, kuriuose įgyvendinami bandomieji projektai, infrastruktūros planų rengimas: esamos situacijos regione analizė ir galimybių studijos pagal įvertintus pertvarkomų įstaigų gyventojų ir bendruomenėje gyvenančių neįgaliųjų, vaikų, šeimų poreikius; reikiamos infrastruktūros detalizavimas visame regione ir pagal atskiras savivaldybes; pastatų, patalpų įrengimo ir (ar) pritaikymo planų rengimas;

 6. naujų formų paslaugų pagal ekspertų parengtus standartus, modelius ir kt. diegimas ir teikimas tikslinėms grupėms;

 7. bendruomeninių paslaugų plėtra ir teikimas tikslinėms grupėms;

 8. kurti darbo su vaiku ir į krizę patekusia šeima mobilių komandų sistemą ir plėtoti medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą;

 9. socialinių paslaugų sistemos darbuotojų (pertvarkomų įstaigų, seniūnijų, socialinio darbo organizatorių, savivaldybių administracijų, socialinių paslaugų centrų, pagalbos šeimai tarnybų, dienos centrų, bendruomenės centrų ir nevyriausybinių organizacijų, psichikos sveikatos centrų, sutrikusio vystymosi kūdikių namų, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų darbuotojų, globėjų, įtėvių, šeimynų dalyvių) profesinės kompetencijos tobulinimas;

 10. institucinės globos pertvarkai įgyvendinti reikalingų visuomenės informavimo ir švietimo priemonių vykdymas;

 11. institucinės globos pertvarkos įgyvendinimo vidiniai ir išoriniai vertinimai, atliekant kokybinius ir kiekybinius tyrimus.

 

Priemonės finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

26 650 978

6 094 052

0

0

0

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

10 582 595

1 446 778

0

0

0

0

0

3. Iš viso

37 233 573

7 540 830

0

0

0

0

0“.

Planuojami priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.369

„Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų“

Procentai

25

80

R.S.370

„Paslaugų šeimai gavėjai, palankiai vertinantys gaunamų paslaugų kokybę“

Procentai

98

98

R.S.371

„Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją“

Procentai

95

95

P.S.368

„Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos)“

Skaičius

400

2 000

P.S.369

„Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai“

Skaičius

2 700

2 700

P.S.370

„Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose“

Skaičius

4 000

5 000

R.N.420

„Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai“

Procentai

-

80

P.N.419

„Įveiklinti globos centrai“

Skaičius

-

60

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Parengti asmeniui taikomi individualūs perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planai Skaičius 2700 2395
2 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo veiklose Skaičius 4512 7187
3 Socialines paslaugas gavę tikslinių grupių asmenys (šeimos) Skaičius 1901 2893
4 Įgyvendintų asmeniui taikomų individualių perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų planų dalis nuo parengtų planų (neteko galios nuo2020-05-01) Procentai 1.00 0
5 Socialinių paslaugų sistemos darbuotojai, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją Procentai 380.00 0
6 Įveiklinti globos centrai Skaičius 60 66
7 Kokybiškai veikiantys ESF finansavimą gavę globos centrai Procentai 80.00 0

Paskutinė atnaujinimo data:

Kontaktai

 • Vytenė Pivoraitė

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

  ES investicijų skyrius

  Tel. 266 42 75

  El. p. vytene.pivoraite@socmin.lt 

 • Institucija
  Europos socialinio fondo agentūra Komunikacijos skyrius: info@esf.lt Tel.: (8 5) 260 82 81
 • Atsakinga ministerija
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Komunikacijos skyrius post@socmin.lt Tel.: (8 5) 266 42 09