BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Rodyti viską
Priemonė Suteikta parama
09.2.2-ESFA-V-707
ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS
11 335 603,00 Eur
09.3.2-ESFA-V-710
STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS
12 657 453,00 Eur
09.3.3-ESFA-V-711
MOKSLININKŲ IR KITŲ TYRĖJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
50 649 464,00 Eur
09.4.2-ESFA-K-714
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA
5 693 374,00 Eur
09.1.3-CPVA-V-704
ŠVIETIMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
38 143 482,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-705
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
21 400 680,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-708
STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
28 497 837,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-709
STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS
19 817 080,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-713
PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ VALDYMO, KOKYBĖS IR PATRAUKLUMO UŽTIKRINIMO SISTEMŲ IR PROCESŲ STIPRINIMAS
12 551 029,00 Eur
09.4.2-ESFA-V-715
FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUGŲ ĮVAIRIOMS BESIMOKANČIŲJŲ GRUPĖMS TEIKIMAS
40 187 408,00 Eur
09.1.1-CPVA-V-720
STUDIJŲ APLINKOS IR INFRASTRUKTŪROS KONCENTRAVIMAS, TOBULINIMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA
66 233 638,00 Eur
09.1.2-CPVA-V-721
SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA
34 916 908,00 Eur
09.1.2-CPVA-K-722
PROFESINIO MOKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
16 305 999,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-724
MOKYKLŲ TINKLO EFEKTYVUMO DIDINIMAS
33 440 500,00 Eur
09.1.3-CPVA-R-725
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS
15 840 103,00 Eur
09.2.2-ESFA-V-729
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS
61 043 425,00 Eur
09.2.2-ESFA-K-730
MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS
1 116 752,00 Eur
09.3.1-ESFA-K-731
STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS
3 690 559,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-732
STUDIJŲ SISTEMOS TOBULINIMAS
603 496,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-734
LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SANDAROS FORMAVIMAS, KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS PLĖTRA
10 086 116,00 Eur
09.4.1-ESFA-V-735
PASKATOS IR PAGALBA BESIMOKANTIEMS
4 196 922,00 Eur
09.4.1-ESFA-T-736
PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS
3 164 381,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-827
Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje
22 248 240,00 Eur
13.1.1-CPVA-K-703
KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS
27 039 673,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-726
UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS
16 183 470,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-727
MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
7 476 676,00 Eur
09.2.1-ESFA-K-728
IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS
8 593 138,00 Eur
09.4.2-ESFA-K-737
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
2 896 201,00 Eur
09.1.3-CPVA-K-723
NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS
10 967 406,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-706
ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS
8 055 536,00 Eur
09.3.1-ESFA-V-738
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO TOBULINIMAS
14 200 516,00 Eur
09.2.1-ESFA-V-719
KOKYBĖS KREPŠELIS
12 156 600,00 Eur
01.2.1-LVPA-K-857
Skaitmeninių inovacijų centrai
18 322 815,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
03.3.1-LVPA-K-803
Regio Invest LT+
70 092 771,00 Eur
03.2.1-LVPA-K-801
Naujos galimybės LT
34 429 363,00 Eur
03.2.1-LVPA-K-802
Expo sertifikatas LT
4 957 245,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-805
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
9 768 469,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-814
Kompetencijos LT
19 691 036,00 Eur
09.4.3-IVG-T-813
Kompetencijų vaučeris
2 200 000,00 Eur
03.1.1-IVG-T-809
Dalinis palūkanų kompensavimas
26 401 990,00 Eur
03.2.1-LVPA-K-807
Verslo klasteris LT
8 485 453,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-806
E-verslas LT
4 482 586,00 Eur
03.3.1-IVG-T-810
Dalinis palūkanų kompensavimas
3 200 220,00 Eur
04.2.1-IVG-T-811
Dalinis palūkanų kompensavimas
700 000,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-820
Procesas LT
821 318,00 Eur
03.3.1-FM-F-818
Invest FP
9 260 000,00 Eur
03.1.1-IVG-T-819
Verslo konsultantas LT
4 400 000,00 Eur
03.1.1-FM-F-817
Verslumas FP
167 220 000,00 Eur
03.2.1-IVG-T-825
Expo konsultantas LT
3 534 000,00 Eur
03.2.1-LVPA-V-826
Tarptautiškumas LT
5 792 400,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-838
Dizainas LT
2 900 000,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-841
DPT pramonei LT+
15 039 210,00 Eur
03.3.2-IVG-T-829
Eco konsultantas LT
948 100,00 Eur
03.3.2-LVPA-K-832
Eco-inovacijos LT
4 344 300,00 Eur
03.3.2-LVPA-K-837
Eco-inovacijos LT+
86 886 005,00 Eur
09.4.3-ESFA-T-846
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams
24 281 098,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-854
Pramonės skaitmeninimas LT
91 184 720,00 Eur
03.3.1-LVPA-K-850
Regio potencialas LT
28 323 572,00 Eur
13.1.1-LVPA-T-859
COVID-19 produktai
21 635 156,00 Eur
13.1.1-LVPA-K-861
Kūrybiniai čekiai COVID-19
7 481 205,00 Eur
13.1.1-LVPA-K-860
E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19
45 590 108,00 Eur
13.1.1-LVPA-K-856
EKSPERIMENTAS
76 973 437,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
10.1.1-ESFA-V-912
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas
46 069 982,24 Eur
10.1.2-ESFA-V-916
Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas
14 760 895,29 Eur
10.1.4-ESFA-V-921
Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas
1 051 963,14 Eur
10.1.5-ESFA-V-923
Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu
2 889 906,80 Eur
10.1.5-ESFA-V-924
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas
1 355 403,23 Eur
10.1.3-ESFA-V-918
Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui
12 777 023,92 Eur
10.1.3-ESFA-R-920
Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
13 049 181,60 Eur
10.1.1-ESFA-V-913
Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas
10 671 369,81 Eur
10.1.2-ESFA-V-915
Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas
4 059 374,85 Eur
10.1.5-ESFA-V-925
Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas
501 206,67 Eur
10.1.4-ESFA-V-922
Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas
3 479 206,65 Eur
10.1.2-ESFA-K-917
Visuomenės nepakantumo korupcijiai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos
5 524 001,80 Eur
08.4.1-CPVA-V-929
Funkcinių zonų vystymas
174 117,00 Eur
15.1.1-CPVA-V-205
Prisitaikymas prie „Brexit’o"
11 729 317,00 Eur
15.1.1-CPVA-V-862
Prisitaikymas prie „Brexit’o“: pagalba verslui
455 256,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
07.3.1-ESFA-V-401
Bedarbių integracija į darbo rinką
366 692 638,00 Eur
07.3.1-ESFA-V-402
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija
6 456 225,00 Eur
07.3.2-ESFA-V-403
Užimtumo tarnybos administracinių gebėjimų ugdymas
1 827 402,00 Eur
07.4.1-ESFA-V-404
Jaunimo užimtumo didinimas
69 173 966,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-405
Institucinės globos pertvarka
32 745 030,00 Eur
08.5.1-ESFA-V-406
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse
44 633 642,00 Eur
08.1.1-CPVA-R-407
Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
18 229 026,00 Eur
08.1.2-CPVA-R-408
Socialinio būsto fondo plėtra
49 931 529,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-411
Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija
11 188 601,00 Eur
07.3.1-IVG-T-410
Parama darbui
1 912 398,00 Eur
07.3.3-IVG-T-428
Subsidijos verslo pradžiai
8 000 000,00 Eur
07.3.3-FM-F-424
Verslumo skatinimas 2014-2020
24 546 803,00 Eur
07.2.1-CPVA-V-409
Užimtumo tarnybos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Vilniaus mieste
2 839 379,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-412
Romų socialinė integracija
1 134 140,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-418
Integrali pagalba į namus
29 967 373,00 Eur
08.3.2-ESFA-K-415
54+
3 493 176,00 Eur
08.6.1-ESFA-T-910
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas
2 304 846,00 Eur
07.3.4-ESFA-V-426
Diskriminacijos mažinimas
724 050,00 Eur
07.4.1-ESFA-V-414
Jaunimo užimtumo didinimas (II)
20 982 671,00 Eur
08.3.1-ESFA-K-413
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
13 358 439,00 Eur
07.3.4-ESFA-V-425
Moterų ir vyrų lygybės skatinimas
722 602,00 Eur
09.4.3-ESFA-V-834
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai
4 342 085,00 Eur
09.4.3-ESFA-K-840
Inomokymai
28 247,00 Eur
08.5.1-ESFA-V-423
Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas
3 503 617,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-416
Kompleksinės paslaugos šeimai
29 757 291,00 Eur
08.4.1-ESFA-V-421
Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas
1 500 000,00 Eur
09.4.3-ESFA-T-847
Inostažuotė
272 612,00 Eur
08.1.1-CPVA-V-427
Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą
50 587 222,00 Eur
08.4.1-ESFA-K-417
Smurto artimoje aplinkoje prevencija
456 252,00 Eur
08.5.1-ESFA-K-853
Parama socialiniam verslui
2 720 287,00 Eur
08.1.1-CPVA-K-429
Paslaugų centrai vaikams
14 117 648,00 Eur
08.3.1-ESFA-V-419
Socialinės įtraukties didinimas
3 995 566,00 Eur
07.1.1-CPVA-V-928
Funkcinių zonų vystymas
10 281 101,00 Eur
14.1.1-ESFA-V-430
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas, mažinant pandemijos poveikį užimtumui
37 029 910,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
05.2.1-APVA-R-008
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
99 641 271,00 Eur
05.2.1-APVA-V-010
Atliekų tvarkymo sistemos valdymas
17 506 801,00 Eur
05.4.1-APVA-V-017
Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas
31 873 802,00 Eur
05.5.1-APVA-R-019
Kraštovaizdžio apsauga
22 381 225,00 Eur
05.6.1-APVA-V-020
Užterštų teritorijų tvarkymas
15 181 847,00 Eur
05.1.1-APVA-V-005
Pajūrio juostos tvarkymas
5 819 704,00 Eur
05.6.1-APVA-V-021
Aplinkos oro kokybės gerinimas
5 940 179,00 Eur
05.1.1-CPVA-V-901
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra
4 494 317,00 Eur
05.4.1-APVA-V-016
Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui
46 636 191,00 Eur
05.1.1-APVA-R-007
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
99 306 736,00 Eur
05.3.2-APVA-V-013
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas
127 145 181,00 Eur
05.3.2-APVA-R-014
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
143 531 180,00 Eur
05.3.1-APVA-V-011
Vandens išteklių valdymas ir apsauga
9 876 523,00 Eur
05.1.1-APVA-V-004
Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas
20 325 480,00 Eur
05.5.1-APVA-V-018
Biologinės įvairovės apsauga
26 535 197,00 Eur
05.3.2-FM-F-015
Vandentvarkos fondas
30 000 000,00 Eur
05.1.1-APVA-V-006
Potvynių rizikos valdymas
11 193 870,00 Eur
05.3.1-APVA-V-012
Vandens telkinių būklės gerinimas
5 149 680,00 Eur
05.2.1-APVA-V-022
Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra
47 095 006,00 Eur
05.3.2-VIPA-T-024
„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“
26 370 007,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
08.1.3-CPVA-V-612
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas
31 528 058,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-604
Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
8 792 698,00 Eur
priemonė Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 (jungtinė priemonė)
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
26 972 312,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-628
Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas
2 940 376,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-608
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
6 857 788,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-621
Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas
2 610 217,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-611
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas
8 338 399,00 Eur
08.1.3-CPVA-R-609
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
27 079 648,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-607
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems
2 682 807,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-606
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
35 965 802,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-601
Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas
23 811 694,00 Eur
08.4.2-ESFA-R-630
Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu
11 278 918,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-617
Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti
668 839,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-610
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas
14 811 466,00 Eur
08.4.2-ESFA-K-629
Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje
5 088 390,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-603
Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
25 806 100,00 Eur
08.4.2-ESFA-R-615
Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas
1 000 000,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-619
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje
3 880 943,00 Eur
priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 (jungtinė priemonė)
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas
50 612 824,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-622
Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas
6 552 355,00 Eur
08.4.2-ESFA-K-616
Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius
11 483 741,00 Eur
08.4.2-ESFA-V-614
Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių įgyvendinimas ir plėtojimas
2 596 121,00 Eur
08.1.3-CPVA-V-612
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas
0,00 Eur
13.1.1-CPVA-V-605
Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse
4 145 379,00 Eur
13.1.1-CPVA-V-606
Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
6 700 000,00 Eur
13.1.1-CPVA-V-610
Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas
5 500 000,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
01.2.1-FM-F-816
Technoinvestas
17 692 912,00 Eur
01.1.1-CPVA-V-701
MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS
165 585 697,00 Eur
09.3.3-LMT-K-712
MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ
61 090 584,00 Eur
01.2.1-LVPA-V-822
Smartinvest LT
13 063 551,00 Eur
01.2.1-LVPA-K-823
Smartinvest LT+
24 146 081,00 Eur
01.2.1-MITA-K-824
Inovaciniai čekiai
1 009 800,00 Eur
13.1.1-MITA-K-702
MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS
7 686 574,00 Eur
J05-LVPA-K
Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai
147 326 312,00 Eur
01.2.1-LVPA-V-842
Inogeb LT
20 936 643,00 Eur
01.2.1-LVPA-K-833
Inoklaster LT
5 047 475,00 Eur
01.2.1-LVPA-V-835
Ikiprekybiniai pirkimai LT
15 110 854,00 Eur
01.2.1-LVPA-T-844
InoConnect
1 448 100,00 Eur
01.2.1-MITA-T-845
Inopatentas
2 041 010,00 Eur
01.2.1-LVPA-V-830
SmartParkas LT
22 988 866,00 Eur
13.1.1-LMT-K-718
TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE
53 670 830,00 Eur
01.2.1-LVPA-T-848
Smart FDI
26 840 579,00 Eur
01.2.1-MITA-T-852
INOSTARTAS
8 402 521,00 Eur
01.2.1-MITA-T-851
INOČEKIAI
7 500 000,00 Eur
01.2.1-MITA-T-852
Inostartas.
9 400 000,00 Eur
01.2.1-LVPA-K-855
INTELEKTAS LT-2
12 457 447,00 Eur
01.2.2-CPVA-V-716
EKSCELENCIJOS CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS SUMANIOS SPECIALIZACIJOS KRYPTYSE
6 000 000,00 Eur
01.2.1-LVPA-K-856
Eksperimentas
72 704 007,00 Eur
13.1.1-LVPA-T-858
COVID-19 MTEP tyrimai
23 339 652,00 Eur
Priemonė Suteikta parama
06.1.1-TID-V-501
TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas
240 532 262,00 Eur
06.1.1-TID-V-502
Miestų aplinkkelių tiesimas
81 578 308,00 Eur
06.1.1-TID-V-503
TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas
320 434 781,00 Eur
06.2.1-TID-V-508
Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas
47 488 525,00 Eur
06.2.1-TID-V-507
REGIONŲ PASIEKIAMUMO GERINIMAS
67 047 034,00 Eur
06.2.1-TID-R-511
VIETINIŲ KELIŲ VYSTYMAS
67 493 394,00 Eur
06.2.1-TID-V-509
NEIGIAMO POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS GELEŽINKELIUOSE
12 912 032,00 Eur
06.2.1-TID-V-512
MIESTŲ TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS ĮGYVENDINANT VALSTYBEI SVARBIUS JUNGTINIUS PROJEKTUS
14 481 001,00 Eur
04.5.1-TID-V-513
Darnaus judumo sistemų kūrimas
1 113 700,00 Eur
04.5.1-TID-R-514
Darnaus judumo priemonių diegimas
18 875 642,00 Eur
04.5.1-TID-V-515
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas
2 110 683,00 Eur
04.5.1-TID-V-517
Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
35 938 651,00 Eur
04.5.1-TID-R-518
Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
7 504 351,00 Eur
04.5.1-TID-R-516
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
10 215 698,00 Eur
06.1.1-TID-V-504
INTELEKTINIŲ TRANSPORTO SISTEMŲ DIEGIMAS TEN-T TINKLE
9 520 163,00 Eur
06.1.1-TID-V-505
JŪRŲ TRANSPORTO EISMO SĄLYGŲ GERINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE
93 677 595,00 Eur
06.1.1-TID-V-506
APLINKOSAUGOS IR SKRYDŽIŲ SAUGOS TOBULINIMAS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE
29 013 000,00 Eur
06.2.1-TID-V-510
LAIVYBOS SĄLYGŲ VANDENS TRANSPORTE UŽTIKRINIMAS
23 261 121,00 Eur
04.5.1-TID-K-519
VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
127 280,00 Eur
04.5.1-FM-F-520
KO-INVESTICINIS FONDAS SUSISIEKIMUI
5 000 000,00 Eur