BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Funkcinių zonų vystymas

Nr. 08.4.1-CPVA-V-929

Atnaujinimo data: 2020-08-24

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 160 000,00 Eur Iš viso 174 117,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 14 117,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

funkcinių zonų savivaldybių administracijos

Finansuojamos veiklos

- parama nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir teikimui, siekiant, kad funkcinėse zonose būtų teikiamos alternatyvios stacionariai globai paslaugos ir šeimose prižiūrimiems asmenims paslaugos ir kad juos prižiūrintiems asmenims būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir / arba dalyvauti darbo rinkoje (remiamos „apsaugoto būsto“, socialinės reabilitacijos, psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo, laikino „atokvėpio“, dienos užimtumo, asmeninio socialinio darbuotojo („palydėjimo“), šeimų konsultavimo, integralios pagalbos į namus, krizių įveikimo ir kt. socialinės paslaugos);

- kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams funkcinėse zonose: psichologinė pagalba tėvams, mokymas, konsultavimas, tėvystės įgūdžių ugdymas, savipagalbos grupių steigimas; socialinės, sveikatos ir kitos paslaugos, skirtos padėti tėvams išsigydyti priklausomybes, atsisakyti smurto, įgyti socialinius įgūdžius ir integruotis į visuomenę; psichologinė pagalba ir kitos reikalingos paslaugos (įskaitant popamokinio ugdymo, sveikatos priežiūros ir kt.) vaikams, gyvenantiems rizikos ar pažeidžiamose šeimose, taip pat vaikams, turintiems elgesio, emocijų, psichikos sutrikimų; visuomenės švietimas apie smurtą šeimoje ir nepakantumo jam ugdymas; kitos reikalingos paslaugos;

- socialines paslaugas administruojančių ir teikiančių darbuotojų, dirbančių funkcinėse zonose veiklą vykdančiose biudžetinėse įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose, kompetencijos tobulinimas (įskaitant paramą institucijose dirbusių darbuotojų persikvalifikavimui teikti socialines paslaugas bendruomenėje) ir kompetencijų vertinimas;

- socialinės integracijos paslaugos funkcinėse zonose pažeidžiamiems asmenims (įskaitant asmenis, sergančius priklausomybių ligomis, nuteistuosius ir grįžusius iš įkalinimo vietų, neįgaliuosius, romus ir kitas pažeidžiamas grupes), siekiant paskatinti jų socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką (t. y. asmenį įgalinančios psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės, motyvavimo, mokymo, tarpininkavimo įdarbinant ir palaikymo darbo vietoje paslaugos);

- parama aktyvaus senėjimo srityje funkcinėse zonose: socialinio ir psichologinio darbo metodų vyresnio amžiaus asmenims taikymas, siekiant vyresnio amžiaus asmenų išlikimo darbe arba grįžimo į darbo rinką; mokymų, tyrimų, švietėjiškos veiklos darbdaviams vykdymas, siekiant lygių galimybių taikymo vyresnio amžiaus asmenims darbo rinkoje; savanoriškos veiklos organizavimas ir kitos aktualios veiklos;

- informacijos teikimas tikslinėms funkcinių zonų gyventojų grupėms, jų švietimas ir mokymas sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika, savižudybių, smurto, netyčinių sužalojimų bei žalingų įpročių (alkoholio ir tabako vartojimo) prevencija;

- parama veikloms sveiko senėjimo srityje funkcinėse zonose, finansuojant vyresnio amžiaus gyventojų mokymus, jų švietimą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, bendro sveikatos raštingumo srityse, informacines kampanijas, tyrimus ir kitas iniciatyvas, skirtas vyresnio amžiaus žmonėms dėl geros sveikatos, kuo ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje ir įprastinėje veikloje;

- sveikatos darbe gerinimas bei darbingo amžiaus prailginimas, vykdant sergamumo profesinėmis ligomis ir ligomis, susijusiomis su darbu, prevenciją ir užtikrinant kokybiškas bei prieinamas profesinės sveikatos priežiūros paslaugas;

- veiklos, skirtos būtinų sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui, gebėjimų stiprinimui, siekiant užtikrinti didėjančius gyventojų sveikatos stiprinimo ir priežiūros poreikius funkcinėse zonose dėl senėjančios visuomenės;

- sveikatos gerinimo programų savivaldybėse parengimas ir įgyvendinimas, siekiant mažinti funkcinių zonų gyventojų sveikatos netolygumus: valstybės ir savivaldybių atstovų, sveikatos srities profesionalų, verslo institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo ir kompetencijų stiprinimo veiklos, skirtos parengti ir įgyvendinti bendruomenių sveikatinimo programas;

- socialinio verslo plėtra funkcinėse zonose;

- funkcinėse zonose veikiančių įmonių socialinės atsakomybės skatinimas: mokymai, konsultavimas, personalo mainai, tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt., įmonių socialinės atsakomybės diegimo skatinimas, taip pat horizontalių atsakingo verslo principų, tokių kaip atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, darbuotojų sveikata ir sauga, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt. pagrindų diegimas;

- parama socialinio dialogo vystymui ir užimtumo ir/arba socialinės politikos įgyvendinimo partnerystei tarp viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektorių (vietos lygiu) funkcinėse zonose, įtraukiant mokymo, kultūros įstaigas ir vietos bendruomenę.

Priemonės finansavimo šaltiniai

Kontaktai

  • Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus patarėjas Mindaugas Kauzonas, tel. 85 271 8529, el. patas mindaugas.kauzonas@vrm.lt

  • Institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Vidaus reikalų ministerija Komunikacijos skyrius bendrasisd@vrm.lt Tel.: (8 5) 271 85 51