BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Patvirtintos priemonės

Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

Nr. priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 (jungtinė priemonė)

Atnaujinimo data: 2021-01-27

Skiriamas finansavimas

ES struktūrinių fondų lėšos 42 481 923,00 Eur Iš viso 50 612 824,00 Eur
LR Valstybės biudžeto lėšos 8 130 901,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Priemonės finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai:

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Telšių ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė.

2. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos  pagal kompetenciją: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, visuomenės sveikatos centrai (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo 2016 m. balandžio 1 d.), Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

Galimi partneriai:

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Telšių ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė.

2. Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos pagal kompetenciją: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, visuomenės sveikatos centrai (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras nuo 2016 m. balandžio 1 d.), Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nurodytos  Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo.

 

 

Finansuojamos veiklos

1. įstaigų, teikiančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir gydymo srityse, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas;

2. automobilių, skirtų mobilioms konsultacijoms tuberkulioze sergantiems pacientams teikti bei mokymams mobilių brigadų priskirtoje aptarnaujamoje teritorijoje tuberkuliozės srityje dirbančių specialistų mokymams vykdyti, įsigijimas;

3.  tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observved treatment short course) kabinetų įrengimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje: patalpų, susijusių su tuberkuliozės ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, rekonstrukcija, remontas, medicinos įrangos ir priemonių, baldų, kompiuterinės technikos įsigijimas;

4. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ligoniams, sergantiems atsparia vaistams tuberkuliozės forma ir kurie bus gydomi iki kol jie gyvens, infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas nepagydomiems tuberkulioze sergantiems pacientams: patalpų rekonstrukcija ir remontas, paslaugoms teikti reikalingos įrangos įsigijimas;

5.  įstaigų, teikiančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikos ir gydymo srityse, aprūpinimas reikiama infrastruktūra (įranga, tikslinės transporto priemonės), priemonėmis, skirtomis veiksmingai šių ligų diagnostikai ir gydymui bei efektyviam valdymui užtikrinti;

6.  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių mikroskopijos centrų funkcijas, įrangos, reikalingos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratoriniams tyrimams atlikti, įsigijimas ir (ar) atnaujinimas bei patalpų pritaikymas, siekiant užtikrinti personalo apsaugą nuo pavojingo tuberkuliozės užkrato: patalpų, susijusių su tuberkuliozės diagnostika ir laboratoriniais tyrimais, rekonstrukcija ir remontas, įrangos įsigijimas.

 

Priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 kartu su priemone Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ sudaro jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse..

Priemonės finansavimo šaltiniai

[[priemones is viso priemones]]

Projektams skirtas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltiniai
ES struktūrinių fondų lėšos - iki Nacionalinės lėšos
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki Projektų vykdytojų lėšos
LRV lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip Privačios lėšos
[[priemones priemones v-605 lesos]]
50 612 824,00

42 481 923,00

8 130 901,00

0 0 0 0
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0 0 0 0 0 0 0
50 612 824,00 42 481 923,00 8 130 901,00 0 0 0 0

Planuojami priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
R.N.601 „Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas“ Skaičius 2600 3200
R.N.611 „Mirtingumas nuo tuberkuliozės“ Atvejų skaičius 100 000  gyv. 4 2
R.N.612 „Sergamumas tuberkulioze“ Atvejų skaičius 100 000 gyv. 38 15
R.N.613 „Vaikų sergamumas tuberkulioze“ Atvejų skaičius 100 000 gyv. 4 2
R.N.614 „Sergamumas plaučių tuberkulioze“ Atvejų skaičius 100 000 gyv. 28 10
R.N.615 „Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai, nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“ Procentai 17 10
R.N.616 „Naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“ Procentai 75 78
R.N.617 „Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ Procentai 1 0,75
R.N.618 „Sėkmingai išgydytų naujų  bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“ Procentai 83 85
P.S.363 Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius Skaičius 5 11
P.N.608 Įsigytos medicininės įrangos vertė Eurai 0 26 592 700
P.N.609 Ventiliatoriai Skaičius 0 246
P.N.610 Laboratorijų, gavusių paramą COVID-19 tyrimams atlikti, skaičius Skaičius 0 6
P.N.611 Laboratorijoms, gavusioms paramą COVID-19, skirtų investicijų vertė Eurai 0 2 818 700
P.N.612 Sveikatos apsaugos sektoriuje naudojamų informacinių technologijų, susijusių su COVID-19, vertė Eurai 0 873 580

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Eilės numeris Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse Pasiekta reikšmė
1 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas Skaičius 980 0
2 Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius Skaičius 19 19
3 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose Skaičius 250 339
4 Įsigytų asmeninės apsaugos priemonių vertė Eur 6616412 4733790
5 Įsigytos medicininės įrangos vertė Eur 4793586 4540032
6 Ventiliatoriai COVID-19 gydyti Skaičius 49 49
7 Laboratorijų, gavusių paramą COVID-19 tyrimams atlikti, skaičius Skaičius 1 1
8 Laboratorijoms, gavusioms paramą testuoti COVID-19, skirtų investicijų vertė Eur 464526 445767
9 Sveikatos apsaugos sektoriuje naudojamų informacinių technologijų, susijusių su COVID-19, vertė Eur 45624 45764
10 Asmeninės apsaugos priemonės Skaičius 18002990 31913258
11 ESF veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams sumažinti, vertė Eur 9069189 9081769
12 Įsigytos medicininės įrangos vertė Eur 1310387 1605902

Paskutinė atnaujinimo data:

Kontaktai

  • LR Sveikatos apsaugos ministerija Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Sandra Jarašiūnienė, tel. (8-5) 266 1494, el.paštas: sandra.jarasiuniene@sam.lt

  • Institucija
    Centrinė projektų valdymo agentūra Komunikacijos skyrius: info@cpva.lt Tel.: (8 5) 251 44 00
  • Atsakinga ministerija
    Sveikatos apsaugos ministerija Komunikacijos skyrius ministerija@sam.lt Tel.: (8 5) 266 14 02