BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

1301 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2018-04-11
VykdytojasLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
ProjektasNeformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Sukurtas ir el. svetainėje www.emokykla.lt integruotas NVŠ modulis. Modulio struktūrą sudaro: naujienos, renginių kalendorius, edukacijai skirta dalis, kurioje talpinama informacija apie edukacines programas, neformaliojo švietimo programas šalies savivaldybėse, bus talpinami mokyklų bendruomenių NVŠ iniciatyvų aprašai ir mokyklų bendruomenių sukurti NVŠ kūrybiniai produktai, informacija apie neakivaizdinio mokymosi galimybes, taip pat – NVŠ aktualūs dokumentai, statistika ir kita informacija. NVŠ modulis sudaro sąlygas vienoje vietoje kaupti ir viešinti NVŠ mokymo priemones, metodinę medžiagą, kuri yra prieinama visos Lietuvos mokytojams ir mokiniams bet kuriuo metu, taip užtikrinama gerosios patirties sklaida ir kokybiškos informacijos prieinamumas.

https://www.emokykla.lt/neformalus/pradzia

 

Sukūrimo data2018-04-11
VykdytojasLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
ProjektasNeformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Sukurtas 1 edukacinių programų paketas, kurį sudaro:

20 kultūrinės-meninės krypties,

20 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,

20 gamtinės ir ekologinės krypties edukacinių programų.
Sukurtos edukacinės programos leidžia vaikams mokytis netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, laboratorijose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bei kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Jos sudaro sąlygas mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, gamtos mokslais, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai), pažinti gamtinę įvairovę, lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (pvz., kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.

https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/edukacija-ir-kurybines-partnerystes

Sukūrimo data2018-04-11
VykdytojasLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
ProjektasNeformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Sukurta mokymų programa mokytojams, orientuota į STEAM krypties kompetencijų, reikalingų NVŠ programų vykdymui, įgijimą ir tobulinimą. Programos konstrukto apimtis – 40 astronominių valandų. Programa apima tokias temas kaip STEAM ugdymo tendencijos, techninė kūryba, inžinerinis modeliavimas, robotika, IT įrankiai pradedantiesiems, mokinių tiriamoji veikla, aplinkos stebėjimai, kūrybiškumas.

Ši programa sukurta siekiant mažinti atotrūkį tarp neformaliojo ugdymo programų krypčių ir norint mokytojams suteikti atitinkamų kompetencijų STEAM krypties NVŠ programų vykdymui, nes atlikus neformaliojo vaikų švietimo programų analizę pagal neformaliojo vaikų švietimo kryptis Lietuvoje, paaiškėjo, kad technologijų (tarp jų ir IT), techninės kūrybos, inžinerinio pobūdžio neformaliojo ugdymo programos sudaro tik 2 proc. pasiūlos.

Sukūrimo data2018-04-11
VykdytojasLietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
ProjektasNeformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Sukurta mokymų programa NVŠ mokytojams (remiantis Subjektų, vykdančių vaikų ir jaunimo socializaciją, socialinės, edukacinės ir teisinės kompetencijos aprašu (2005 m. gruodžio 23 d. Nr. ISAK-2636)). Programos konstruktas apima 40 astronominių val. Mokymų programa apima tokias temas kaip teisinis švietimas, raidos psichologija, pozityvioji socializacija ir socialinių įgūdžių raiška, elgesio problemų turinčių paauglių socialiniai įgūdžiai, paauglių bendravimo įgūdžiai, modernus švietimas, tarpdiscipliniškumas, aktyvūs mokymo(si) metodai, aplinka ir mokinių sveikata, mokinių bendroji sauga.

Pagal LR švietimo įstatymą neformaliojo švietimo mokytojais gali dirbti asmenys, turintys mažiausiai vidurinį išsilavinimą ir išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą, tačiau to kokybiškai NVŠ veiklai vykdyti dažnai nepakanka. Organizuojant ir vykdant neformalųjį vaikų švietimą reikalingos ir kompetencijos, užtikrinančios sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas yra arti vaiko ir jo pomėgių, todėl jam būtinos socialinės edukacinės ir teisinės, bendrosios saugos, sveikatos ugdymo kompetencijos, kurias plėtoti ir padeda ši mokymų programa.

Sukūrimo data2018-03-01
VykdytojasLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Sukūrimo data2018-01-18
VykdytojasŠvietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
ProjektasLyderių laikas 3 (LL3)

Projektas „Lyderių laikas 3“ įtraukia bendrojo, neformaliojo ugdymo, profesinio rengimo, nacionalinio ir savivaldybių lygmens  švietimo lyderius į nacionalinę lyderystės iniciatyvą, siekiančią tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei ugdymo kokybę. Neformaliąja švietimo lyderystės programa siekiama suteikti profesinę paramą pokyčius įgyvendinantiems švietimo lyderiams, stiprinant jų švietimo vadybos išmanymą, plėtojant švietimo lyderystės kompetencijas bei taikant į praktiką ir patirtį orientuotas mokymosi strategijas.

Programą sudaro 5 moduliai:

1. Privalomas įžanginis modulis „Švietimo lyderystės samprata“. Po įžanginio modulio dalyviai, atsižvelgdami į asmeninius tobulėjimo poreikius bei savivaldybės pokyčio projekto temą, pasirenka vieną arba du pasirenkamuosius modulius tolesniam studijavimui.

2. Pasirenkamieji moduliai:

• Besimokantis lyderis;

• Lyderio santykiai su kitais;

• Lyderis besimokančioje organizacijoje;

• Lyderis - mokymosi vedlys.

Kiekvienas šių modulių yra po 48 akad. val., t. y. po 6 dienas kontaktinio mokymosi bei 200 val. savarankiško mokymosi, skirto mokslinės literatūros studijavimui bei analizei, projektų rengimui ir pristatymui, individualiai ir kolegialiai refleksijai. Kiekviename modulyje programos dalyviai atlieka grupinį veiklos tyrimą (action research), kurio paskirtis – spręsti realias praktinės veiklos problemas ir tobulinti vadybinę bei ugdymo veiklą švietimo organizacijose.

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/dokumentai/projekto/4466-atnau

 

Sukūrimo data2018-01-18
VykdytojasLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
ProjektasBendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas

Ataskaita parengta pagal 2017 metais vykdytų bendrųjų stojamųjų egzaminų į pedagogikos studijų srities programas stojamųjų egzaminų rezultatus. Parengtos ataskaitos informacija naudojama aukštųjų mokyklų, siekiant atsirinkti reikiamomis kompetencijomis ir gebėjimais pasižyminčius studentus. LR Švietimo ir mokslo ministerija ataskaitos informacija naudosis, siekiant nustatyti studijų pasirinkimo tendencijas bei priimti savalaikius sprendimus, numatant tinkamas priemones ir planuojant strateginius pokyčius studijų valdyme ir priežiūroje.

Sukūrimo data2018-01-18
VykdytojasLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
ProjektasBendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas

Ataskaita parengta pagal 2017 metais vykdytų bendrųjų stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas stojamųjų egzaminų rezultatus. Parengtos ataskaitos informacija naudojama aukštųjų mokyklų, siekiant atsirinkti reikiamomis kompetencijomis ir gebėjimais pasižyminčius studentus. LR Švietimo ir mokslo ministerija ataskaitos informacija naudosis, siekiant nustatyti studijų pasirinkimo tendencijas bei priimti savalaikius sprendimus, numatant tinkamas priemones ir planuojant strateginius pokyčius studijų valdyme ir priežiūroje.

Sukūrimo data2018-01-18
VykdytojasLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
ProjektasBendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas

Ataskaita parengta pagal 2016 metais vykdytų bendrųjų stojamųjų egzaminų į pedagogikos studijų srities programas stojamųjų egzaminų rezultatus. Parengtos ataskaitos informacija naudojama aukštųjų mokyklų, siekiant atsirinkti reikiamomis kompetencijomis ir gebėjimais pasižyminčius studentus. LR Švietimo ir mokslo ministerija ataskaitos informacija naudosis, siekiant nustatyti studijų pasirinkimo tendencijas bei priimti savalaikius sprendimus, numatant tinkamas priemones ir planuojant strateginius pokyčius studijų valdyme ir priežiūroje.

Sukūrimo data2018-01-18
VykdytojasLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
ProjektasBendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas

Ataskaita parengta pagal 2016 metais vykdytų bendrųjų stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas stojamųjų egzaminų rezultatus. Parengtos ataskaitos informacija naudojama aukštųjų mokyklų, siekiant atsirinkti reikiamomis kompetencijomis ir gebėjimais pasižyminčius studentus. LR Švietimo ir mokslo ministerija ataskaitos informacija naudosis, siekiant nustatyti studijų pasirinkimo tendencijas bei priimti savalaikius sprendimus, numatant tinkamas priemones ir planuojant strateginius pokyčius studijų valdyme ir priežiūroje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-10-31
VykdytojasLietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ProjektasAtrask save

Lietuvos darbo biržos užsakymu parengtas video filmas „Jaunuolio galimybės integruotis į darbo rinką“, skirtas projekto „Atrask save“ tikslinės grupės atstovams 16–29 m. amžiaus bedarbiams, nesimokantiems, nedalyvaujantiems mokymuose ir užsiregistravusiems darbo biržoje, kurie dalyvauja Išvažiuojamuosiuose savęs įvertinimo seminaruose, siekiant pristatyti ir/ar priminti jaunuoliams įvairiapuses galimybes atrasti savo potencialą ir įsitvirtinti darbo rinkoje norimame amplua. Video filmų esminė tema „Buvimas visuomenės dalimi ir prisitaikymas prie šalia esančių žmonių“ turi paskatinti jaunuolius nebijoti tapti visuomenės dalimi ir būti naudingais bei reikalingais visuomenei ateityje, pritaikant savo įgūdžius. Šis video filmas orientuotas į projekto „Atrask save“ tikslinę grupę, tačiau tikimasi, kad jis galėtų būti naudingas kiekvienam Lietuvos jaunuoliui, ieškančiam savo vietos visuomenėje ir darbo rinkoje.

Sukūrimo data2017-09-28
VykdytojasKaišiadorių miesto vietos veiklos grupė
ProjektasKaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija skirta spręsti Kaišiadorių miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Sukūrimo data2017-09-28
VykdytojasJonavos vietos veiklos grupė
ProjektasJonavos miesto vietos plėtros strategijos rengimas

Jonavos miesto vietos plėtros strategija skirta spręsti Jonavos miesto nedarbo ir socialinės atskirties problemas bei didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Sukūrimo data2017-09-27
VykdytojasGarliavos miesto vietos veiklos grupė
ProjektasGarliavos miesto vietos plėtros strategijos parengimas

Garliavos miesto VVG parengta Garliavos miesto vietos plėtros strategija yra skirta spręsti nedarbo ir socialinės atskirties problemas bei didinti bendruomenės narių socialinę integraciją,pasitelkiant bendruomenių,nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios ryšius,      

Sukūrimo data2017-09-26
VykdytojasBiržų miesto vietos veiklos grupė
ProjektasBiržų miesto plėtros strategijos parengimas

Strategijoje iškelti du tikslai:

  • Pagerinti Biržų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir integraciją į darbo rinką;
  • Skatinti socialinę integraciją, užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių socialinių ir kitų su socialinės atskirties mažinimu susijusių paslaugų teikimą.
Sukūrimo data2017-09-26
VykdytojasAnykščių miesto vietos veiklos grupė

Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos rengimo tikslas – didinti bendruomenių socialinę integraciją  bei gerinti vietines įsidarbinimo galimybes  Anykščių mieste, išnaudojant gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.