BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius

Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2020-01-17 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
1 000 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
6 076 720,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu.

Finansuojamos veiklos

 • Sveikatos apsauga ir gerovė

Remiamos veiklos

Pagal Aprašą finansavimas skiriamas inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių, sudarančių prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, išbandymui (priemonės 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 9 punktas.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai - asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (Aprašo 12 punktas).

Galimi partneriai -  Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ar mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys ir jų padaliniai. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą (Aprašo 13 punktas).

Galimi pareiškėjai

 • Verslas
 • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 48 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Europos socialinio fondo agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
 • pristatyta pašto kurjerio;
 • atsiųsta registruotu paštu;
 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas: Europos socialinio fondo agentūra.
Įgyvendinančiosios institucijos adresas: Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

Svarbu! Vadovaujantis LR SAM išaiškinimu (nuoroda į dokumentą), vertinant paraiškas reikalavimas  „duomenys (suformuota ataskaita) iš SVEIDRA turi būti gauti ne daugiau kaip prieš 2 mėn. iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos“, nurodytas PFSA 48.8.3 p. ir PFSA 2 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė “ 3 kriterijaus aprašyme, taikomas nebus. Bus tinkamos VLK nuo 2020-01-17 išduotos pažymos.

 

Kita informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką vieno kvietimo teikti paraiškas metu.

Svarbu! Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. gegužės 18 d. 17:00 val.

LR sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas apie priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616

Pranešimas „2014 - 2020 m. laikotarpio paraiška ir jos pildymas"

Pranešimas „Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas“

Pranešimas „Poliligotų pacientų priežiūros modelio komponentai“ (I. Liseckienė ir  L. Dambrauskas). Pranešimo vaizdo įrašas:https://www.youtube.com/watch?v=LWqHXx_gQzc

Pranešimas „Poliligotų pacientų priežiūros modelio testavimas Europoje“ (R. Navickas). Pranešimo vaizdo įrašas:https://www.youtube.com/watch?v=5khsQzyLoXc

Holistinio įvertinimo ir individualaus priežiūros plano įrankiai

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Europos socialinio fondo agentūra:

Rasa Lukštinskienė, Projektų valdymo skyriaus PVS I projektų vadovė, Rasa.Lukstinskiene@esf.lt, tel. 8 659 80 951

Inga Raginytė, Projektų valdymo skyriaus PVS I vyr. projektų vadovė, Inga.Raginyte@esf.lt, tel. 8 659 80 523

 

LR sveikatos apsaugos ministerija:

Gitana Ratkienė, Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus patarėja,  Gitana.Ratkiene@sam.lt, 8 5 219 3320

Paulius Raugalas, ES paramos skyriaus vyr. specialistas, Paulius.Raugalas@sam.lt, 8 5 219 3328

 

Aprašo 3 priedo 7.1. lentelės 7 punkte ir 2 priedo 2 prioritetinio projektų atrankos kriterijaus vertinime nurodyta, kad daugiadalykę specialistų komandą, sudaro šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas, gydytojas (-ai) specialistas (-ai), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar gyvensenos medicinos specialistas, socialines paslaugas teikiantis specialistas ir kitas (-i) teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dalyvaujantis (-ys) specialistas (-ai).

Kitu specialistu, dalyvaujančiu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gali būti:

 1. Specialistai įvardinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakyme Nr. V-1427 „Dėl Kitos sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“:

Perfuzininkai

Medicinos fizikai

Embriologai

Meno terapeutai

Logoterapeutai

Ortopedai technologai

Gyvensenos medicinos specialistas

Slaugytojo padėjėjai

Ergoterapeuto padėjėjai

Kineziterapeutų padėjėjai

2. Gydytojas klinikinis farmakologas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41d2efe0b2d511e6aae49c0b9525cbbb ;

3. Vaistininkas;

4. Vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas);

5. kitas specialistas, dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (pvz. atvejo vadybininkas).

Bet kokiu atveju remiantis Aprašo 13 punkto nuostatomis, pareiškėjas pateikdamas paraišką turės pagrįsti:

 1. kaip planuojamas į projektą įtraukti partneris atitinka Aprašo 13 punkto nuostatas dėl vykdomos praktinės ir/ar mokslinės veiklos asmens sveikatos priežiūros srityje;

kokią pridėtinę vertę projektui suteiks partneris, koks bus jo konkretus indėlis išbandant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Atsakymo data 2020-05-14

Pagal Aprašo 13 punktą partneriu gali būti – Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ir (ar) mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai ar atstovybės. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą.

 

Remiantis šiomis Aprašo 13 punkto nuostatomis, pareiškėjas pateikdamas paraišką turės pagrįsti:

 

 1. kokią pridėtinę vertę projektui suteiks partneris, koks bus jo konkretus indėlis išbandant inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį, sudarantį prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Šiuo atveju pareiškėjas turės pagrįsti, kaip partneriu nurodyta įstaiga konkrečiai prisidės prie modelio veiklų įgyvendinimo.

 2. kaip planuojamas į projektą įtraukti partneris atitinka Aprašo 13 punkto nuostatas dėl vykdomos praktinės ir/ar mokslinės veiklos asmens sveikatos priežiūros srityje; Šiuo atveju pareiškėjas turės pagrįsti, ar partneriu nurodyta įstaiga vykdo praktinę ir/ar mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje.

       

Pavyzdžiui:

-              jeigu vykdoma veikla yra priskiriama licencijuojamai veiklai - projekto partneris turi turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją / visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją.

-              jeigu veikla nėra priskiriama sveikatos priežiūros licencijuojamai veiklai (pvz.: sveikatos stiprinimo veikla (sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas), lėtinių ligų profilaktika), tuomet – įstaigos nuostatuose/įstatuose turėtų būti numatytas atitinkamas veiklos pobūdis, kuris leidžia įsitikinti partnerio atitikimu Aprašo 13 punkto nuostatai bei iš viešai prieinamos/su paraiška pateiktos informacijos turi būti galima įsitikinti, kad partneris faktiškai vykdo veiklą, kurią teigia vykdantis.

 

Pavyzdžiui: projekto partnerio, vykdančio mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje, nuostatuose ir/ar įstatuose ne tik turi būti numatytas atitinkamas veiklos pobūdis, kuris leidžia įsitikinti atitikimu Aprašo 13 p., tačiau iš viešai prieinamos/su paraiška pateiktos informacijos turi būti galima įsitikinti ir šios veiklos praktiniu vykdymu, t. y. projekto partneris turėtų pateikti nuorodą į asmens sveikatos priežiūros srityje atliktus darbus, kurių metu buvo vykdytas mokslinių žinių kūrimas/kūrybinė veikla, taikant mokslinių tyrimų metodus ir kuriuos pats atliko ar dalyvavo atliekant.

Jei projekto partneris dalyvavo atliekant dalį asmens sveikatos priežiūros srityje atlikto darbo, kurio metu buvo vykdytas mokslinių žinių kūrimas/kūrybinė veikla, taikant mokslinių tyrimų metodus, tokiu atveju projekto partneris turėtų pateikti paslaugų teikimo sutarties, kurio metu buvo atliekama mokslinė veikla asmens sveikatos priežiūros srityje, kopiją bei nurodyti, kokią pridėtinę vertę (naudą) suteiks, t. y. kaip padės užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą. Taip pat gali būti pateikta ir kt. informacija, kurios pagrindu galima būtų įvertinti projekto partnerio atitiktį PFSA 13 p. nuostatoms.

Atsakymo data 2020-05-14

 

 

0 balų

7 balai;

14 balų;

20 balų.

 

1

Šeimos gydytojas

x

x

x

x

2

Slaugytojas

x

x

x

x

3

Gydytojas (-ai) specialistas (-ai)

x

x

x

x

4

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

 

X (vienas iš jų)

X (vienas iš jų)

X (vienas iš jų)

5

Gyvensenos medicinos specialistas

 

X (vienas iš jų)

X (vienas iš jų)

X (vienas iš jų)

6

Socialines paslaugas teikiantis specialistas

 

X (vienas iš jų)

x

x

7

Kitas (-i) teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dalyvaujantis (-ys) specialistas (-ai) (farmacininkas, klinikinis farmakologas ar kt.)

 

 

 

x

Taip pat turi būti pateikti į daugiadalykę komandą pasirinktų specialistų įdarbinimą (esamą ar planuojamą) pagrindžiantys dokumentai pagal Aprašo 48 p. bei privaloma turėti licencijas tų paslaugų teikimui, kurioms licencijos yra privalomos.

 

Atsakymo data 2020-05-13

Už projekto metu pacientams teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas projekto vykdytojui bus apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų taip, kaip už įprasta tvarka teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Atsakymo data 2020-05-13

Aprašo 3 priedo 9 p. turi būti nurodomi rezultato ir proceso įvertinimo kriterijai (kokybiniai ir kiekybiniai), jų skaitinės reikšmės ir numatomi pasiekti pokyčiai, numatomo taikyti įvertinimo kriterijaus duomenų šaltinis arba skaičiavimo būdas. Taip, visi Aprašo priede Nr. 6 „Projekto veiklų veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimo metu privalomų įvertinti rezultato ir proceso kriterijų sąrašas“ pateikti kriterijai turi būti įtraukti į Aprašo 3 priedo 9 p. aprašymą.

Atsakymo data 2020-05-13

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas ir skiriami atitinkami balai, jei į paslaugų teikimą pacientams įtraukti: <...>

 • daugiadalykė specialistų komanda, kurią sudaro šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, slaugytojas, gydytojas (-ai) specialistas (-ai), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar gyvensenos medicinos specialistas, socialines paslaugas teikiantis specialistas ir kitas (-i) teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dalyvaujantis (-ys) specialistas (-ai) – suteikiama 20 balų.“

 

Tai reiškia, kad Aprašo 3 priedo 7.1. lentelėje į projektą galima įtraukti vieną iš specialistų: arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, arba gyvensenos medicinos specialistą.     

 

Siekiant gauti 20 balų, į projektą turi būti įtraukti ne mažiau kaip 6 skirtingų sričių specialistai bei pateikti tai pagrindžiantys dokumentai pagal Aprašo 48 p. Taip pat privaloma turėti licencijas tų paslaugų teikimui, kurioms licencijos yra privalomos.

Atsakymo data 2020-05-13

Paraiškų naudos ir kokybės vertinimas bus atliekamas vadovaujantis visa paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija, ypač Aprašo 3  priede pateiktais duomenimis pagal šį priedą sudarančių punktų ir lentelių aprašymą, pildymo instrukciją, pateiktą šalia kiekvieno punkto ar lentelės.

Atsakymo data 2020-05-11

 1. Aprašo 2 priedo 1 kriterijaus 4 klausimui įvertinti bus naudojamas VLK pažymos stulpelyje „Bendras prisirašiusiųjų skaičius“ nurodytas skaičius. Jis turi sutapti su Aprašo 3 priedo 6 lentelėje 2 stulpelyje nurodytu PASPĮ skaičiumi.
 2. Aprašo 2 priedo 3 kriterijaus aprašyme nurodyto vienos projekte dalyvausiančios PASPĮ  pacientų santykio apskaičiavimui bus naudojamas VLK pažymos stulpelyje „Unikalių prisirašiusiųjų pacientų, gavusių paslaugas dėl 2 ir daugiau ligų, skaičius“ nurodytas skaičius (tai bus skaičius B formulėje). Jis turi sutapti su Aprašo 3 priedo 6 lentelėje 3 stulpelyje nurodytu konkrečios PASPĮ skaičiumi.

 

Skaičius A bus imamas iš Aprašo 3 priedo 6 lentelės 4 stulpelio.

Atsakymo data 2020-05-04

Dėl paraiškų teikimo per DMS konsultuojama iki 2020 m. gegužės 18 d. 17:00 val.

Atsakymo data 2020-05-04

Kvalifikuotu el. parašu tvirtinamas pagrindinis dokumentas lydraštis arba paraiška (visi kiti dokumentai yra priedai Adoc komplekte, jų gali būti prisegtos paprastos elektroninės ar skanuotos (PDF) versijos be jokių parašų (išskyrus atvejus, kai dokumentai turi būti pasirašyti partnerių ar kitų projekte dalyvaujančių įstaigų). Kai el. parašu pasirašomas šis paketas – pagrindinis dokumentas (adoc), laikoma, kad jis (lydraštis ar paraiška) ir visi kiti prie jo pridėti dokumentai (priedai) yra pasirašyti tuo pačiu el. parašu.

Atsakymo data 2020-05-04

Jei planuojama pasinaudoti modeliu, kuris jau įdiegtas kurioje nors šalyje, bet dar viešai nepaskelbti jo galutiniai rezultatai, taip ir reikia nurodyti Aprašo 3 priedo 2 dalies 2.4 ir 2.5 punktuose.

Jeigu aprašomas modelis, nėra baigtas diegti kitose Europos Sąjungos šalyse, Europos ekonominės erdvės šalyse, EBPO narėse ir nėra išsamių šio modelio taikymo rezultatų, tokiu atveju rezultatų aprašymo dalyje reikėtų aprašyti įvairių tyrimų rezultatus, kurie susiję su numatomomis išbandyti komponentėmis ir sekcijomis, t. y. pateikti rezultatai nebus konkrečiai pasirinkto išbandyti modelio, tačiau susiję su numatytomis išbandyti sekcijomis ir komponentėmis bei tiksline pacientų grupe.

Atsakymo data 2020-05-04

Aprašo 3 priedo 2 dalies 2.4 ir 2.5 punktai skirti aprašyti modelių, įdiegtų kitose Europos Sąjungos šalyse, Europos ekonominės erdvės šalyse, EBPO narėse rezultatus.

Atsakymo data 2020-05-04

Jei pareiškėjas planuotų diegti modelį su nežymiomis korekcijomis, palyginti su „originaliu“ modeliu, tuomet balai galėtų būti suteikti. Tačiau, jeigu pareiškėjas iš esmės koreguoja „originalų“ modelį bei jo turinį, tuomet balai suteikiami nebus.

Atsakymo data 2020-05-04

Jei pareiškėjas planuotų diegti modelį su nežymiomis korekcijomis, palyginti su „originaliu“ modeliu, tuomet galima Aprašo 3 priedo 2 punkte žymėti „taip“. Tačiau, jeigu pareiškėjas iš esmės koreguoja „originalų“ modelį bei jo turinį, tuomet turėtų būti pažymėta „ne“.

Atsakymo data 2020-05-04

Modelis laikomas įdiegtu, kai yra viešai paskelbta išbandyto modelio galutinių rezultatų pristatymo apžvalga (ataskaita). Su paraiška nereikia pateikti baigto (įdiegto) modelio sertifikato, liudijimo ar pažymėjimo, t. y. pakanka pateikti nuorodą į modelio galutinių rezultatų pristatymo apžvalgą (ataskaitą).

Atsakymo data 2020-05-04

Pareiškėjas savarankiškai pasirenka, kurias sekcijas ir komponentes norėtų įgyvendinti, jos gali būti ir kitokios, t. y. ne iš Aprašo 2 priedo 1 kriterijaus 1 punkte įvardintų, tačiau už jas nebus skiriami 7 balai. Projektui suteikiami 7 balai, jei iš Apraše pasiūlytų sekcijų ir komponenčių modelyje bus numatyta taikyti ne mažiau kaip 3 sekcijas (iš jų I sekcija privaloma) ir ne mažiau kaip 6 komponentes, kurios yra rekomenduotos Europos Komisijos ar kitos tarptautinės kompetentingos organizacijos (PSO, EBPO ir kt.)

Atsakymo data 2020-05-04

Kitos sekcijos ir komponentės, išskyrus Aprašo 2 priedo 1 p. įvardintas, yra laikomos rekomenduotomis tuomet, kai yra viešai paskelbta atitinkamo modelio, kuriame sekcijos ir komponentės buvo taikytos, „išbandymo“, galutinių rezultatų pristatymo apžvalga (ataskaita), ir kurioje yra įvardinta, kad atitinkamos  sekcijos ir komponentės yra rekomenduojamos. Norint pagrįsti „rekomendaciją“ pakanka pateikti nuorodą į atitinkamą dokumentą (pvz., apžvalgą, ataskaitą).

Atsakymo data 2020-05-04

Aprašo 3 priedo 1 punkte kalbama apie visas galimas (įmanomas) sekcijas ir komponentes, kurios atitinka Aprašo tikslą „<...> išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu.“

Pareiškėjams rekomenduojama naudoti Apraše įvardintas sekcijas ir komponentes rengiant numatomo išbandyti modelio aprašymą.

Atsakymo data 2020-05-04

Aprašo 2 priedo 1 p. pateikiamos sekcijos ir komponentės bei galimybės jas pritaikyti Lietuvoje, į Aprašą buvo įtrauktos kompetentingų institucijų ir ekspertų sutarimu. Aprašo 2 priedo 1 p. pateikiamos sekcijos ir komponentės yra rekomenduotos Europos Komisijos. 

Aprašo priedas Nr. 3 „Numatomo išbandyti modelio aprašymo forma“ skirtas pareiškėjams aprašyti numatomus išbandyti modelius. Jo pagrindu pareiškėjas turės diegti numatytą išbandyti modelį ir pagal jį teikti paslaugas. Tai yra kaip „darbinė knyga“ išbandant modelį, todėl šiame aprašyme turi būti surašyta visa būtina informacija, kurios reikės teikiant paslaugas pacientams.

Ekspertai pagal Aprašo 3 priede pateiktą informaciją vertins visų pareiškėjų pateiktų modelių kokybę bei numatytų pasiekti projekto rezultatų realumą (galimybes).

Atsižvelgiant į tai pareiškėjas Aprašo 3 priedo 1 punkte turi pateikti trumpą sekcijų ir komponenčių, kurios yra rekomenduotos Europos Komisijos (įvardintos Aprašo 2 priedo 1 punkte) pagrindimą.

Atsakymo data 2020-05-04

Išskiriami du pagrindiniai įstaigų tipai:

 1. Kai projekto vykdytojas (partneris) yra ne PVM mokėtojas, arba rečiau – PVM mokėtojas, vykdantis PVM neapmokestinamą veiklą, todėl neturi galimybės pirkimo PVM susigrąžinti iš biudžeto. Tokiu atveju PVM yra tinkamas finansuoti iš projekto lėšų. Atsižvelgiant į tai projekto vykdytojas (partneris) turi:
 • pildyti PVM klausimyną, jei projekte planuoja vykdyti viešuosius pirkimus;
 • pildyti biudžetą įtraukiant ir PVM išlaidas;
 • paraiškos 12 p.  pildyti „Netaikoma“.

 

 1. Kai projekto vykdytojas (partneris) yra PVM mokėtojas ir PVM išlaidas gali trauktis į atskaitą – susigrąžinti pirkimo PVM iš biudžeto.  Tokiu atveju PVM netinkamas finansuoti iš projekto lėšų. Atsižvelgiant į tai projekto vykdytojas (partneris) turi:
 • nepildyti PVM klausimyno;
 • biudžetą pildyti neįtraukiant PVM;
 • paraiškos 12 p. pildyti „Netaikoma“.

 

Taip pat retesniais atvejais yra ir įstaigų, kurios vykdo mišrią veiklą ir taiko mišrų PVM, tai yra kai vykdo PVM apmokestinamą ir PVM neapmokestinamą veiklą,

Šiuo atveju pareiškėjas (partneris) turi  nustatyti, ar išlaidos (pirkimai), kurias patirs įgyvendindamas projekto veiklas, bus priskirtos PVM apmokestinamai, ar PVM neapmokestinamai veiklai, vadovaujantis PVM įstatymu. Tuo atveju, jei išlaidos priskiriamos PVM apmokestinamai veiklai, jos galės būti įtrauktos į atskaitą ir PVM bus netinkamas finansuoti (aukščiau 2 variantas). Jei išlaidos bus priskirtos PVM neapmokestinamai veiklai, t. y. jos negalės būti įtrauktos į atskaitą – PVM bus tinkamas finansuoti (aukščiau 1 variantas).

Atsakymo data 2020-05-04

Vadovaujantis Aprašo 1 priedo 5.4.2 punktu, tinkami gauti finansavimą yra pareiškėjai ar partneriai, „jeigu paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma (šis punktas apskritai nevertinamas) įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).“

Vadovaujantis Aprašo 1 priedo 5.4.2 punktu, netinkamas būtų pareiškėjas ar partneris, kuriam būtų priimtas teismo ar administracinis sprendimas ir apie jį būtų pateikta informacija Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre (IRD (Informatikos ir ryšių departamento) portale). Jei minėtos informacijos nėra, juridinis asmuo yra tinkamas pagal 5.4.2 kriterijų.

Atsakymo data 2020-05-04

Aprašo 2 priedo 4 p. nustato, kad „prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuos numatoma įgyvendinti daugiau savivaldybių. Daugiau balų bus skiriama tiems projektams, kurių pareiškėjas ar pareiškėjas kartu su partneriu (-iais) numatys įgyvendinti projektą daugiau savivaldybių. Balai bus skiriami už tas savivaldybes, kuriose asmens sveikatos priežiūros licencijoje numatytu adresu (-ais) pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia pareiškėjas ar partneris (-iai) ir minėtu (-ais) adresu (-ais) prisirašę pacientai, sergantys dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, dalyvaus išbandant projekte numatytą modelį.“

Taigi papildomi balai bus skiriami už tas savivaldybes, kuriose licencijoje numatytu adresu pareiškėjas ir partneriai teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kuriose prisirašę pacientais dalyvaus projekte.

Atsakymo data 2020-05-04

Apraše 2 priedo 3 kriterijus nurodyta, kad „vertinama, koks skaičius dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių unikalių pacientų (toliau – pacientų), prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaus projekte, t. y. vertinami privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA (toliau – SVEIDRA) duomenys apie prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusius pacientus, kurie serga dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis <...>.“

Be to, „Vienos projekte dalyvausiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientų, sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir dalyvausiančių projekte, skaičiaus (A) santykis su dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių unikalių pacientų, prisirašiusių prie tos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (B), skaičiumi negali būti nurodytas didesnis nei 80 proc. (A/B*100≤ 80 proc.) <...>. Šis pacientų santykis skaičiuojamas kiekvienai pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai.“

Taigi Apraše įstaiga suprastina kaip vienas juridinis vienetas, turintis savo registracijos kodą, ir kuri, vadovaujantis įstatais (nuostatais), gali turėti padalinių, skyrių, filialų, atstovybių.  

Atsakymo data 2020-05-04

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis yra laisvos formos. Joje turi būti aptarti pagrindiniai sutarties šalių tarpinstitucinio bendradarbiavimo principai projekte: bendradarbiavimo objektas (dalykas), šalių teisės ir pareigos, sutarties galiojimo sąlygos, įsipareigojimo vykdymo terminai, jų vykdymo (nevykdymo) pasekmės ir pan.

Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad įstaiga, įtraukta į projektą tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutarties pagrindu, būtų tinkamai informuota apie jos dalyvavimo projekte apimtis bei su projekto įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus.

Atsakymo data 2020-05-04

Vadovaudamiesi Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodika (toliau – Metodika), rekomenduojame darbo sutartyse nustatant darbo laiko projekte trukmę, ją nurodyti išreiškiant ne valandų skaičiumi per projekto įgyvendinimo laikotarpį, o etatu/etato dalimi, - pvz.: 0,5, 0,75, 1 etatas.

Darbo sutartyse darbo laiko trukmę nustačius etatu / etato dalimi, būtų išvengta papildomų išlaidų deklaravimą bei administravimą sunkinančių perskaičiavimų.

Atsakymo data 2020-04-27

Vadovaujantis Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodika (toliau – Metodika), asmens valandinis įkainis gali būti  apskaičiuojamas pasirenkant vieną iš šių variantų:

1. Konkretaus asmens, kurį planuojama įdarbinti projekto veikloms įgyvendinti (taikoma, kai asmuo projekto veiklose įdarbinamas toms pačioms funkcijoms atlikti), darbo užmokesčio sąnaudomis.

Šis skaičiavimo būdas turi būti taikomas tokiais atvejais, kai pareiškėjas įsitikina, kad planuojamas projekte įdarbinti specialistas yra vienintelis tinkamas ekspertas ir niekas kitas negali atlikti projekte reikalingų funkcijų. Taip pat pareiškėjas turi įsitikinti, kad konkretus planuojamas projekte įdarbinti specialistas projekto administravimo metu nepasikeis. Jei visgi įvertinus galimas pasekmes yra rizika, kad asmuo gali būti pakeistas, tuomet asmens valandiniam įkainiui apskaičiuoti siūloma rinktis kitą skaičiavimo būdą, t. y. valandinį įkainį skaičiuoti ne pagal konkretaus asmens darbo užmokesčio sąnaudas, o remtis to paties rango / pareigų / funkcijų darbuotojų grupės darbo užmokesčio sąnaudomis.

2. Vidutinių to paties rango / pareigų / funkcijų darbuotojų grupės darbo užmokesčio sąnaudų.

Atkreipiame dėmesį, kad įstaiga taikydama šį skaičiavimo būdą turi įvertinti ir įtraukti į skaičiavimus visų tos įstaigos to rango / pareigų / funkcijų grupės darbuotojų su darbo santykiais susijusias sąnaudas. Konkrečių darbuotojų grupės pasirinkimas taip pat gali būti pagrindžiamas atsižvelgiant į konkretų įstaigos skyrių, padalinį ar kitą struktūros vienetą.   

Atsakymo data 2020-04-27

Vadovaujantis Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodika (toliau – Metodika), kai projekte yra numatoma nauja pareigybė, kurios projektą įgyvendinančioje organizacijoje nebuvo ir kurios negalima prilyginti kitai pareigybei pagal tam tikrą rangą / pareigas / funkcijas, ir dėl ko nėra duomenų apie vidutinį darbo užmokestį, valandinis projektą vykdančiojo personalo fiksuotasis įkainis, remiantis šia Metodika negali būti nustatomas.

Įstaiga, vadovaudamasi Metodikoje nustatytomis procedūromis turi įvertinti, kokioms pareigybėms (pagal rangą / pareigas / funkcijas / padalinį skyrių ir pan.) galėtų prilyginti naujai kuriamas pareigybes. Pvz., atvejo vadybininko pareigybė galėtų būti prilyginta tai pareigybei, pagal kurią bus atliekamos atitinkamos funkcijos, t.y. slaugytojo pareigybei; o pvz., sveikos gyvensenos specialisto pareigybė galėtų būti prilyginta reabilitacijos specialisto, socialinio darbuotojo ar pan. pareigybėms; psichologo pareigybė –  gydytojo specialisto pareigybei ir t. t. Jei naujai kuriamos pareigybės negalima prilyginti kitai įstaigoje esančiai pareigybei, FĮ remiantis šia Metodika negali būti nustatomas.

Atsakymo data 2020-04-27

Vadovaujantis Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodika (toliau – Metodika), valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotajam įkainiui apskaičiuoti turi būti naudojami duomenys tų finansinių metų, kurių finansinės ataskaitos yra patvirtintos. Apskaičiuojant negali būti naudojami duomenys, kurie įtraukti į apskaitą jau patvirtinus Projektų finansavimo sąlygų aprašą, pagal kurį pareiškėjas ketina teikti paraišką (t. y. vėliau nei 2020-01-13).

Bendruoju atveju metinė finansinės atskaitomybė tvirtinama ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos (t. y. ne vėliau nei balandžio 30 d.), o Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiama per 30 dienų, kai juridinis asmuo įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka jas patvirtina (t. y. ne vėliau nei gegužės 30 d.). Atsižvelgiant į tai, darbuotojų metinių bendrųjų su darbo santykiais susijusių išlaidų ataskaitinio laikotarpio nustatymo laikotarpis yra nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31.   

Atsakymo data 2020-04-27

Pagal Aprašą nėra numatytų apribojimų ar draudimų dalyvauti kituose ES ar kitų fondų finansuojamuose projektuose nei įstaigoms, planuojančioms dalyvauti pagal jungtinės veiklos sutartį, nei įstaigoms, planuojančioms dalyvauti pagal bendradarbiavimo sutartį.

Svarbu įvertinti, ar įstaiga, kuri dalyvauja kituose ES ar kitų fondų finansuojamuose projektuose, negauna finansavimo toms pačioms veikloms, įrangai, asmenims ir pan., kaip ir pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 Aprašą rengiamą projektą.

Jei įvertinus visą informaciją ir aplinkybes įstaiga dalyvauja kituose ES ar kitų fondų finansuojamuose projektuose panašia apimtimi, kaip ir priemonėje Nr. 08.4.2-ESFA-K-616, paraiškoje turi būti pateikta tai paaiškinanti informacija ir nurodyta, kad pagal priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 planuojamame įgyvendinti projekte finansavimo tiems patiems asmenims toms pačioms veikloms vykdyti ir (ar) jose dalyvauti ar tai (tokiai pačiai) įrangai įsigyti ir pan. prašoma nebus.  

Vadovaujantis priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 Aprašu, įstaigų dalyvavimas bendradarbiavimo sutarčių pagrindu yra neatlygintinas.

Atsakymo data 2020-04-27

Daugiadalykės komandos narių sudėčiai pagrįsti gali būti pateiktos darbo sutartys (kai žinoma, koks konkretus specialistas dirbs projekte, jeigu jis jau yra įdarbintas pareiškėjo (partnerio) įmonėje) ir (ar) ketinimo protokolai (kai nežinoma, koks konkretus specialistas dirbs projekte, jeigu jis dar nėra įdarbintas pareiškėjo/partnerio įmonėje). Ketinimų protokole turi būti aptartos pagrindinės privalomos darbo sąlygos: funkcijos, pareigybės pavadinimas, alga, darbo vieta ir pan.

Be to, PFSA 48.12 punktas nustato: „jeigu pareiškėjo daugiadalykei komandai sudaryti ir projekto įgyvendinimo metu veiklai vykdyti pasirašoma tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, turi būti pateiktos įstaigos, su kuria pasirašoma tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis, pasirašytų darbo sutarčių su specialistais, sudarysiančiais daugiadalykę komandą, kopijos Aprašo 2 priedo 2 prioritetinio projektų atrankos kriterijaus atitikčiai įvertinti (jei taikoma)“.

Atsakymo data 2020-04-27

Aprašo priedo Nr. 3 „Numatomo išbandyti modelio aprašymo forma“ 7.2. punkte (Tarpinstitucinis bendradarbiavimas (pagal šio priedo 7.1 lentelės 6 stulpelį) pateiktas baigtinis įstaigų sąrašas balams gauti.

Galima pasirašyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis ir su kitas paslaugas, kurios nėra minimos Aprašo 3 priedo 3 7.2 punkte, teikiančiomis įstaigomis (pvz., su sveikatos priežiūros įstaiga ar kitas paslaugas teikiančia įstaiga), kurios turėtų pridėtinę vertę projekte, tačiau balai už tai nėra skiriami.

 

Detalesnė balų skyrimo tvarka nurodyta Aprašo 2 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ Prioritetinio atrankos kriterijaus Nr. 2 „Pareiškėjo ir (ar) partnerio gebėjimas sudaryti daugiadalykę specialistų, teikiančių pagalbą dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, komandą“ aprašyme: „Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiami papildomi 3 balai, jei pareiškėjas daugiadalykei komandai sudaryti ir projekto įgyvendinimo metu veiklai vykdyti pasirašo (turi pasirašęs) bent vieną tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį su savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biuru ir (ar) su įstaiga, kurioje teikiamos gyvensenos medicinos specialisto paslaugos, ir (ar) su socialines paslaugas teikiančia įstaiga, ir (ar) farmacijos ar klinikinės farmakologijos paslaugas teikiančia įstaiga. Jei pasirašoma tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis tarp pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir (ar) antrinės, tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, papildomi balai neskiriami. Balai pagal sutarčių skaičių nesumuojami.“

Atsakymo data 2020-04-27

Aprašo 6 priedas.

Aprašo 3 priedo 9 p. nurodyta, kad jame turi būti aprašomi numatomi taikyti išbandomo modelio rezultato ir proceso įvertinimo kriterijai (kokybiniai ir kiekybiniai). Projekto veiklų veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimo metu privalomų įvertinti rezultato ir proceso kriterijų sąrašas pateikiamas Aprašo 6 priede. Aprašo 3 priedo 9 p. turi būti nurodomi rezultato ir proceso įvertinimo kriterijai (kokybiniai ir kiekybiniai), jų skaitinės reikšmės ir numatomi pasiekti pokyčiai, numatomo taikyti įvertinimo kriterijaus duomenų šaltinis arba skaičiavimo būdas.

 

Aprašo 4 ir 6 priedas.

Vadovaujantis Aprašo 15 p. „Išbandžius (įgyvendinus) projektą pareiškėjas pagal pateiktą formą (Aprašo 4 priedas) turi atlikti projekto veiklų veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimą. Projekto veiklų veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimo ataskaita raštu (užpildytas Aprašo 4 priedas) pateikiama Ministerijai ne mažiau kaip du kartus per projekto įgyvendinimo laikotarpį (tikslūs terminai nustatomi projekto sutartyje), t. y. įpusėjus projekto įgyvendinimo terminui ir baigus įgyvendinti projekto veiklas, ir pristatoma ministerijai atskiro susitikimo metu.

Aprašo 4 priedo 7 p. nustatyta, kad turi būti teikiami duomenys apie Projekto veiklų veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimo metu privalomų įvertinti rezultato ir proceso kriterijus, kurie pateikti Aprašo 6 priede, bei apie projekto vykdytojo pasirinktus kitus rezultato ir proceso kriterijus, nurodant visų šių kriterijų pasiektas skaitines reikšmes ir pokytį.

Šis reikalavimas reiškia, kad pasirašius finansavimo sutartį projekto vykdytojas projekto pradžioje, vadovaudamasis visais 6 priedo kriterijais, turi pasirengti klausimynus, pagal kuriuos rinks duomenis apie kiekvieną 6 priedo kriterijų: atliks pacientų apklausas, rinks duomenis iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ar elektroninių sveikatos įrašų.

Projekto vykdytojas nuo projekto įgyvendinimo pradžios turi vertinti visus 6 priede numatytus kriterijus, nes pagal juos visus, pasibaigus projektui, bus vertinami projekto pasiekti rezultatai.

Atsakymo data 2020-04-27

Aprašo 6 priede išvardyti 42 kriterijai yra visi privalomi. Tai nurodyta šio priedo pavadinime: Projekto veiklų veiksmingumo ir gautų rezultatų vertinimo metu privalomų įvertinti rezultato ir proceso kriterijų sąrašas.

Atsakymo data 2020-04-27

Projekto dalyvių (pvz. darbuotojų dalyvaujančių mokymuose ir pan.) darbo užmokesčio išlaidos projekte gali būti numatytos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas. Tik daugiadalykės komandos narių (išskyrus dalyvaujančių projekte bendradarbiavimo sutarties pagrindu), apmokančių/taikančių inovatyvų ir efektyvų paslaugų modelį (t.y. projektą vykdančio personalo) darbo užmokesčio išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal šią priemonę. Projekto dalyviai, įgiję naujų žinių ir gebėjimų, galės dirbti projekte kaip projektą vykdantis personalas, ir už tai gauti darbo užmokestį iš projekto lėšų. Kitaip tariant, dalyvavimas mokymuose (pasiruošimas darbui) jiems suteiks galimybę dirbti projekte visą modelio taikymo laikotarpį. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 27 punkte pateiktą informaciją - „Projektais turi būti siekiama Priemonės stebėsenos rodiklio Nr. P.N.602 „Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“, kuris nustatytas Priemonių įgyvendinimo plane.“

Norint įtraukti specialistą į daugiadalykę komandą, tai galima padaryti trimis būdais:

-įdarbinti specialistą pareiškėjo įstaigoje;

-sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir priimti į partnerius projekte įstaigą, kuri jau yra įdarbinusi Jums reikalingos kvalifikacijos specialistą;

-pasirašyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį, įtraukti specialistą į daugiadalykės komandos sudėtį, tačiau šiuo atveju specialisto DU išlaidos vykdant projektą nėra tinkamos finansuoti iš projekto lėšų.

Svarbu paminėti, kad Aprašo 22 punkte numatyta minimali daugiadalykės komandos sudėtis:

„22. Projekto įgyvendinimo metu išbandant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį paslaugas pacientams privalo teikti daugiadalykė specialistų komanda. Daugiadalykės specialistų komandos minimali sudėtis:

22.1. šeimos medicinos paslaugas teikiantis asmens sveikatos priežiūros specialistas;

22.2. slaugos paslaugas teikiantis asmens sveikatos priežiūros specialistas;

22.3. atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas, kuris pagal atitinkamą Lietuvos medicinos normą turi teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmenims, sergantiems Aprašo 48.8.2 punkte nurodytomis ligomis.“

Prioritetiniai balai už kitus, papildomus daugiadalykės komandos narius gali būti skiriami vadovaujantis Aprašo 2 priedo 2 prioritetinio projektų atrankos kriterijaus aprašymu.

 

Atsakymo data 2020-04-24

Atsižvelgiant į LR SAM išaiškinimą, vertinant paraiškas reikalavimas  „duomenys (suformuota ataskaita) iš SVEIDRA turi būti gauti ne daugiau kaip prieš 2 mėn. iki paraiškos pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dienos“, nurodytas PFSA 48.8.3 p. ir PFSA 2 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė “ 3 kriterijaus aprašyme, taikomas nebus. Bus tinkamos VLK nuo 2020-01-17 išduotos pažymos.

Atsakymo data 2020-04-24

Taip, į mokymus gali būti įtraukti specialistai, kurie dalyvauja konkrečioje projekto veikloje pasirašius tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį. Taip pat pridedame rodiklio P. N. 602 skaičiavimo aprašymą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783.

Atsakymo data 2020-04-24

Remiantis PFSA 40 dalyje pateikta informacija, projekto vykdymo išlaidų kategorijoje Nr. 5 išskiriamos projektą vykdančiojo personalo bei projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos. Svarbu atskirti šias dvi sąvokas, nes tie patys asmenys projekte skirtingu metu gali būti ir projektą vykdančiuoju personalu, ir projekto veiklose dalyvaujančiais asmenimis.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo vykdant projektą, laiką, yra tinkamos finansuoti ir apmokamos taikant Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį metinį darbo laiką, metodiką (PFSA 40 d. 5.8 p.). Kitaip tariant, projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis – tai pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) suformuotos daugiadalykės komandos narių darbo užmokestis už laiką, skirtą išbandyti ir įgyvendinti projekte aprašytą inovatyvų ir efektyvų paslaugų teikimo modelį - kaip Jūsų minėtame pirmame klausime.

Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos, už laiką, praleistą dalyvaujant projekto veiklose (pavyzdžiui mokymuose, renginiuose, seminaruose, komandiruotėse ir t.t.) yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas (PFSA 40 p., 5 kategorija, žemiau 5.10 p.). Darbuotojams galima mokėti papildomą atlyginimą už dalyvavimą projekte, tačiau šios išlaidos bus tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šią priemonę nėra nustatyta reikalavimo prisidėti nuosavu indėliu prie projekto įgyvendinimo.

 

Atsakymo data 2020-04-24

Aprašo 42. punktas nustato, kad „Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas, draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudžiamojo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.“

Taigi, projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projektui įsigyti įranga/įrenginiai/priemonės būtų naudojamos projekto veikloms bei apdrausti. Turtą praradus/sugadinus turtas turi būti atkurtas/atstatytas ir perduotas kitiems/naujiems  pacientams, įtrauktiems į projekto veiklas. Taip pat

atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto vykdytojas turi įvertinti, ar programėlių įdiegimas į nuosavus pacientų įrenginius draudiminio įvykio atveju projekte galės būti atkurtas.  

Dėl trumpalaikio turto - įsigytos priemonės projekto įgyvendinimo laikotarpiu gali būti perduotos pacientui naudotis pagal įstaigoje patvirtintas procedūras. Vykdytojas pagal savo vidines procedūras turės užtikrinti turto naudojimą ir jo susigrąžinimą.

Deklaruojant su įsigyta įranga ir programėlėmis susijusias išlaidas Agentūrai gali būti teikiami šie dokumentai (bet ne visada ir nevisi, - tai vertina projekto vadovas konkrečiu atveju pagal atliktus viešuosius pirkimus ir teisės aktuose numatytus reikalavimus):

 • pirkimo procedūrų dokumentai;

 • sutartys su tiekėjais;

 • nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartys;

 • prekių perdavimo–priėmimo aktai (jei numatyti sutartyje su tiekėju);

 • patentai, licencijos, sertifikatai, nuosavybės teisės įrodymo dokumentai;

 • individualios veiklos pažymėjimas ar verslo liudijimas, jeigu prekę atitinkamu teisiniu pagrindu teikia fizinis asmuo;

 • įvedimo į eksploataciją aktai (įsigijus ilgalaikį turtą);

 • dokumentai dėl priskyrimo projektui, jei nenumatyta paslaugų / prekių teikimo sutartyje;

 • įsigyto turto draudimo nuo visų rizikų dokumentai (jeigu turtą privaloma drausti pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo ir (arba) projekto sutarties reikalavimus);

 • nurašymo aktai arba kiti dokumentai (nurašant trumpalaikį turtą, tais atvejais, kai nėra kitų būdų įsitikinti, kad veikla yra įgyvendinama). Kiti tarpinės institucijos reikalaujami dokumentai, atsižvelgiant į poreikį;

 • sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai;

apmokėjimo dokumentai.

Atsakymo data 2020-04-24

Aprašo 40 punkto  4 kategorijos 4.1. papunktis nustato, kad tinkami finansuoti „Projekto veiklai vykdyti reikalingi prietaisai, skirti pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti (nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris ir kt.). „Projekto veiklai vykdyti reikalingos įsigyti, adaptuoti ir įdiegti mobiliajame telefone ir planšetiniame kompiuteryje programėlės, įgalinančios stebėti pacientų sveikatos būklę ir pateikti rekomendacijas. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tokiu atveju, jei projekte numatyta vykdyti Aprašo 2 priede nurodytą 14 komponentę (Technologijų, leidžiančių pacientams nuotoliniu būdu pateikti savo sveikatos duomenis / informaciją sveikatos priežiūros specialistams, naudojimas).

Taigi, jei projekte numatyta 14 komponentė, pacientams galima pirkti mobiliuosius telefonus ir į juos įdiegti programėles. Projekto vykdytojas turės sudaryti sąlygas Agentūrai patikros vietoje metu šias įgytas programėles ir telefonus patikrinti.

Atsakymo data 2020-04-24

Deklaruojant su įdiegta programėle susijusias išlaidas Agentūrai gali būti  teikiami šie dokumentai (bet ne visada ir nevisi - tai vertina projekto vadovas konkrečiu atveju pagal atliktus viešuosius pirkimus ir teisės aktuose numatytus reikalavimus):

 • pirkimo procedūrų dokumentai;
 • sutartys su tiekėjais;
 • nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartys;
 • prekių perdavimo–priėmimo aktai (jei numatyti sutartyje su tiekėju);
 • patentai, licencijos, sertifikatai, nuosavybės teisės įrodymo dokumentai;
 • individualios veiklos pažymėjimas ar verslo liudijimas, jeigu prekę atitinkamu teisiniu pagrindu teikia fizinis asmuo;
 • įvedimo į eksploataciją aktai (įsigijus ilgalaikį turtą);
 • dokumentai dėl priskyrimo projektui, jei nenumatyta paslaugų / prekių teikimo sutartyje;
 • įsigyto turto draudimo nuo visų rizikų dokumentai (jeigu turtą privaloma drausti pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašo ir (arba) projekto sutarties reikalavimus);
 • nurašymo aktai arba kiti dokumentai (nurašant trumpalaikį turtą, tais atvejais, kai nėra kitų būdų įsitikinti, kad veikla yra įgyvendinama). Kiti tarpinės institucijos reikalaujami dokumentai, atsižvelgiant į poreikį;
 • sąskaitos faktūros ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai;
 • apmokėjimo dokumentai.

Atsakymo data 2020-04-24

Įsigytos priemonės projekto įgyvendinimo laikotarpiu gali būti perduotos pacientui naudotis pagal įstaigoje patvirtintas procedūras.

Atkreipiame dėmesį, kad įsigytos priemonės ir mobilios programėlės turi būti susijusios su paciento priežiūra, turi gerinti jo priežiūros kokybę ir sveikatos paslaugų prieinamumą. Projekto vykdytojas turės sudaryti sąlygas Agentūrai patikros vietoje metu šias įgytas priemones ir programėles patikrinti.

Atsakymo data 2020-04-24

Konsultacijų gydytojas-gydytojui išorės specialistų paslaugos, t. y. išlaidos už šias paslaugas PFSA nėra numatytos, bet galimos kaip nuosavo indėlio dalis. Rekomenduojame ieškoti galimybių panaudoti vidinius įstaigų resursus, įtraukiant ir kitų lygių specialistus į šias konsultacijas.

Atsakymo data 2020-04-24

Daugiadalykė komanda gali būti sudaroma keliais būdais. Vienas jų – tai darbo sutartys su specialistais darbui projekte (pareiškėjo/partnerio įstaigoje), darbo sutartys sudaromos tarp specialisto ir įstaigos (projekto pareiškėjo arba partnerio), kurioje minėtas specialistas dirba. Kitas būdas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis su įstaiga, kurios specialistas, numatoma, bus projekto daugiadalykės komandos nariu. Pastaruoju atveju atskiros darbo sutarties dėl darbo projekte sudaryti nereikia, kadangi darbo užmokestis tokiu atveju (kai įstaiga, kurioje dirba specialistas nėra nei pareiškėjas, nei partneris projekte) nėra tinkamos išlaidos iš projekto lėšų.

Išlaidos už išorės specialistų paslaugas daugiadalykei komandai sudaryti projekte nėra numatytos.

Atsakymo data 2020-04-24

Pareiškėjas pirmiausiai turi įvertinti ir nuspręsti, kokiai tikslinei prie įstaigos prisirašiusių pacientų,  sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, grupei numato taikyti inovatyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, kuris sudarytų prielaidas efektyviai pagerinti tokių lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos priežiūrą, paslaugas teikti operatyviau, pagerinti pačių pacientų sveikatos būklę, sumažinti tokių pacientų hospitalizaciją.

Pareiškėjui apsisprendus dėl paslaugų teikimo modelio koncepcijos, turinio, veiklų, reikia detaliai aprašyti planuojamą išbandyti modelį, t. y. kaip konkrečiai bus teikiamos paslaugos pacientui, turi būti pateikti algoritmai, kuriuose schematiškai būtų pavaizduotos pacientui teikiamos paslaugos „paciento kelias“, komunikacija projekto viduje ir su tiksline grupe, įskaitant ir daugiadalykės komandos struktūrą ir sudėtį. Pareiškėjas, priklausomai nuo numatomo išbandyti paslaugų teikimo modelio ir tikslinės pacientų grupės / grupių, pats turi suformuoti daugiadalykės komandos struktūrą.

Atsakymo data 2020-04-24

Jei su specialistais yra pasirašytos darbo sutartys, jos teikiamos su paraiška. Papildomai ketinimų protokolų teikti nebereikia.

Atsakymo data 2020-04-24

Su įstaiga galima pasirašyti jungtinės veiklos (partnerystės) arba tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį. Dalyvavimo projekte forma gali būti tik vienos rūšies, t. y. arba jungtinės veiklos sutarties, arba bendradarbiavimo sutarties pagrindu.

Pagal Aprašą „Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiami papildomi 3 balai, jei pareiškėjas daugiadalykei komandai sudaryti ir projekto įgyvendinimo metu veiklai vykdyti pasirašo (turi pasirašęs) bent vieną tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį su savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biuru ir (ar) su įstaiga, kurioje teikiamos gyvensenos medicinos specialisto paslaugos, ir (ar) su socialines paslaugas teikiančia įstaiga, ir (ar) farmacijos ar klinikinės farmakologijos paslaugas teikiančia įstaiga.“ Atkreipiame dėmesį, kad darbo užmokestis darbuotojui (daugiadalykės komandos nariui), kuris dirba institucijoje, su kuria pasirašyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis (kuri nėra partnere projekte), nebus tinkamas finansuoti iš projekto lėšų.

Atsakymo data 2020-04-24

Taip, daugiadalykę komandą gali sudaryti Apraše nurodyti specialistai, be to, kai kurie specialistai gali priklausyti ir kelioms daugiadalykėms komandoms. Tokiu atveju, būtina užtikrinti, kad nebūtų pažeistas teisės aktuose šiems specialistams taikomas darbo ir poilsio režimas.

Atsakymo data 2020-04-24

Partnerystė projekte ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis – du skirtingi bendradarbiavimo būdai. Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiami papildomi 3 balai, jei pareiškėjas daugiadalykei komandai sudaryti ir projekto įgyvendinimo metu veiklai vykdyti pasirašo (turi pasirašęs) bent vieną tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį su savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros biuru ir (ar) su įstaiga, kurioje teikiamos gyvensenos medicinos specialisto paslaugos. Jei pasirašoma tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis tarp pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir (ar) antrinės, tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, papildomi balai neskiriami. Atkreipiame dėmesį, kad darbo užmokestis darbuotojui (daugiadalykės komandos nariui), kuris yra dirbantis institucijoje, su kuria yra pasirašyta tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis (kuri nėra partnere projekte), nebus tinkamas padengti iš projekto lėšų.

Atsakymo data 2020-04-24

Vertinant pateiktą paraišką bus įvertinama, ar projekte aprašomas planuojamas modelis apima sekcijas ir komponentes, rekomenduotas Europos Komisijos (http://chrodis.eu/our-work/06-multimorbidity/wp06-activities/multimorbiditycaremodel) ar kitos tarptautinės kompetentingos organizacijos (PSO, EBPO ir kt.). PFSA Priede Nr. 2 nurodytos paslaugų teikimo sekcijos ir komponentės yra naudojamos Europos Komisijos jungtinės veiklos projekte CHRODIS PLUS. CHRODIS PLUS sekcijos ir komponentės yra tinkamos taikyti planuojamuose įgyvendinti projektuose

Atsakymo data 2020-04-24

Balai suteikiami už modelio išbandymą skirtingo dydžio pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, t. y. [bent vienoje mažoje] ir [vienoje vidutinio dydžio arba didelėje].

Galimi variantai:

 1. Maža ir vidutinio dydžio ASPĮ, arba
 2. Maža ir didelė ASPĮ, arba
 3. Maža ir vidutinė ir didelė ASPĮ.

Atsakymo data 2020-04-24

Atliekant projekto modelio mokslinio pagrįstumo vertinimą, vertinama, ar projekte aprašomas planuojamas modelis apima Aprašo 2 priede nurodytas sekcijas ir komponentes. Jeigu į projektą bus įtraukta visos minimos sekcijos ir komponentės, modelis išpildys Aprašo 2 priedo 1 kriterijaus 1 punkto (7 balai) reikalavimus. Visos Aprašo 2 priede nurodytos sekcijos ir komponentės yra rekomenduotos  Europos Komisijos.

Atsakymo data 2020-04-24

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 421.10 papunktyje nurodyta, kad „netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar partnerio įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus“: netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos projekto vykdytojui perkant prekes, paslaugas ar darbus iš projekto partnerio, projekto partneriui – iš projekto vykdytojo arba projekto partneriui – iš kito projekto partnerio. Tai gi, pagal PAFT atsiskaitymai tarp pareiškėjo ir partnerio(-ių) už suteiktas paslaugas ir/ar prekes yra negalimi.

Atsakymo data 2020-04-24

Partneris nebūtinai turi vykdyti licencijuotą asmens sveikatos priežiūros veiklą (žr.  Aprašo 13 p. „galimi partneriai yra Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ir (ar) mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai ar atstovybės). Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti Priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą.

Jei partnerystė sudaroma dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų  – įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija yra privaloma.

Jei partneriu numatomas savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (dėl sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos mokymo, lėtinių ligų prevencijos ir profilaktikos paslaugų) ar/ ir mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje vykdantys viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai ar atstovybės –  licencijos nereikia.

Atsakymo data 2020-04-24

Pagal Aprašą galimi partneriai yra Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ir (ar) mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai ar atstovybės. T. y. vertinant projekto partnerių atitiktį yra atsižvelgiama į veiklas, kurios yra nurodytos organizacijos įstatuose, kurie yra pateikti VĮ Registrų centrui.  Kitos veiklos, neapimančios Aprašo 13 p. išvardintų sričių, nebus laikomos atitinkančiomis Aprašo sąlygų, t. y. jeigu partnerio pagrindinės veiklos, nurodytos jo įstatuose, nėra susijusios su Apraše minimomis veiklomis, vien vykdytų tos srities projektų patirtis nebus laikoma pakankama Aprašo 13 p. nurodyto reikalavimo atitikimui.

Atsakymo data 2020-04-24

Apraše nėra numatyta apribojimų, kad veiklos negali būti pradėtos iki sutarties pasirašymo dienos. Pagal projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT) 403.1 p. „Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, t. y.: nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką.

Taip pat, pagal PAFT 421.11 papunktį netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos „išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir deklaruotos (arba pripažintos deklaruotinomis) EK arba kitai tarptautinei institucijai ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos ir deklaruotos EK arba kitai tarptautinei institucijai daugiau nei vieną kartą“.

Jeigu minima veikla atitinka PAFT 403.1 p., Aprašo 40 p. ir kitas nuostatas, taip pat netenkina aukščiau minėtų PAFT apribojimo sąlygų, tokios išlaidos galėtų būti įtrauktos į paraišką, tačiau už jų tinkamumą yra atsakingas pareiškėjas.

Atkreipiame dėmesį, kad pildant paraišką,  paraiškos 8 dalies „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“ 8.1 punkto „Projekto įgyvendinimo trukmė“ informacijoje turi būti pažymėta, kad atitinkama veikla yra pradėta iki sutarties pasirašymo, taip pat, kartu su paraiška turės būti pateikti ir pirkimo procedūrų dokumentai.

Atsakymo data 2020-04-24