BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

1639 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2021-11-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Modelį sudaro trys dalys.

I dalis. Modelio gairės. Šioje dalyje  pateikiama santrauka lietuvių ir anglų kalbomis. Analizuojama Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo sistema. Pateikiamas BU mokyklų išorinio vertinimo proceso teisinis reglamentavimas, metodoliginė išorinio vertinimo prieiga, mokyklos vidaus įsivertinimo modelis (paskirtis, tikslai), mokyklos veiklos įsivertinimo rodiklių metodoliginė prieiga. Numatomos bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo tobulinimo sritys. Pateikiama išorinio vertinimo SSGG analizė bei  mokyklos veiklos pažangos  stebėsenos būdų / metodų privalumai ir trūkumai. Aprašomos dviejų užsienio šalių  (Estijos ir Nyderlandų) mokyklų veiklos vertinimo praktikos ir pateiktos rekomendacijos, kurios gaėtų būti taikytinos tobulinant Lietuvoje  vykstančio išorinio vertinimo praktikoje. Pateikiamos  Lietuvos Bu mokykloms tinkamo - palankiausio išorinio vertinimo modelio vizija ir organizavimo alternatyvos.

II dalis. Modelio detalizavimas. Šioje dalyje suformuluotas ir apibūdintas Modelio tikslas, pateikti ir aprašyti Modelio uždaviniai, vertinimo principai. Modelis aprašytas apibrėžiant patikimus duomenis, suteikiančius aukštą validumą vertinimo išvadoms, duomenų apie BUM veiklos kokybę šaltinius, jų analizę, duomenų įvertinimo procesus, prielaidas ir nuolatinio tobulinimo priemones, vertinimo sritis ir kriterijus, atsižvelgiant į atliktą I dalyje analizę, vertinimo dalyvius, jų funkcijas, atsakomybes už priskirtus procesus. Aprašyta vertinimo organizavimo ir vykdymo procedūros, vertinimo instrumentai, veiklos kokybės įvertinimo lygiai ir  kriterijai. Kiekvienai, Modelyje rekomenduojamai, metodikai apibrėžta vertinimo formos, etapai, komandos dydis, trukmė, vertinimo sritys, kokius duomenis naudoti vertinamosioms išvadoms parengti. Pasiūlyti ugdomosios veiklos stebėjimo aspektus ir pateikti argumentus, kodėl jie reikšmingi. Metodikose atskleistos BUM ugdymo organizavimo procesų ir rezultatų pažangos vertinimui bei reikalingų duomenų surinkimui optimalaus laiko, žmogiškųjų ir materialinių išteklių sąnaudos. Pateiktos rekomendacijos vertinimo ataskaitos(-ų) struktūrai ir apimčiai, kai yra teikiama skirtingoms suinteresuotoms šalims. Pateiktos optimaliausios ugdomosios veiklos stebėjimo formos(as) objektyviam, įvairiapusiškam, ugdomosios veiklos įvertinimui, bei jų pildymo būdai. Numatytos galimybės duomenų rinkimui ir analizei naudoti švietimo srityje jau turimus stebėsenos įrankius, kurie būtų svarbūs konkrečiai mokyklai, atsižvelgiant į jos savitumą ir susieti su įsivertinimu.

III dalyje pateikiamas iš užsienio kalbų verstų sąvokų paaiškinimas ir naudotos bei rekomenduojamos literatųs , internetinės nuorodos.

Sukūrimo data2021-11-08
VykdytojasPanevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“

Projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų – Vilniaus lopšelio-darželio „Švelnukas“ darbuotoja Dalia Banaitienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotoja Laimutė Girdauskienė, Vilniaus rajono Valčiūnų lopšelio-darželio darbuotoja Anželika Jacimovičienė, Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio darbuotoja Virginija Politikienė, Vilniaus  Simono Konarskio gimnazijos darbuotoja Sabina Sadovska, Vilniaus lopšelio-darželio „Viltenė“ darbuotoja Janė Kurpienė, Panevėžio lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbuotoja Gražina Atraškevičiūtė, Panevėžio lopšelio-darželio ,, Jūratė“ darbuotoja Dalytė Milaševičiūtė, Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ darbuotoja Dalia Balsienė, Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ darbuotoja Sigita Seiliuvienė, Telšių rajono Rainių mokyklos-darželio darbuotoja Dovilė Valickienė, Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotoja Otilija Sidaravičiūtė, konsultantės Birutė Autukevičienė ir Goda Stonkuvienė parengė inovatyvų ugdymo turinį, naudojant STEAM Park, Maker priemones ir LEGO Education metodiką. LEGO Education metodikos ir priemonių (STEAM Park, Maker) naudojimas skatina ikimokyklinio amžiaus vaikų STEAM gebėjimų ugdymąsi (iniciatyvumo ir atkaklumo, kūrybiškumo, problemų sprendimo, tyrinėjimo, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, mokėjimo mokytis srityse). Taip įgyvendinama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo siekis – ugdyti sveiką, kuriantį, smalsų, bendraujantį, sėkmingai besiugdantį vaiką ir užtikrinamas vaiko raidą skatinantis turiningas vaiko gyvenimas švietimo įstaigoje.

Sukūrimo data2021-11-08
VykdytojasMarijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Metodikos kūrimas įgyvendintas kartu su partneriais: „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru; Patašinės universaliu daugiafunkciu centru; vaikų lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas“; vaikų lopšeliu-darželiu „Nykštukas“.

Sukurtos metodikos tikslinė grupė - vykdytojo ir partnerių pedagogai, ugdomieji vaikai bei kiti darželių bendruomenių nariai.

Metodika siekiama sukurti tinkamas sąlygas inovatyviai gamtamokslinei, tiriamajai aplinkai, kuri padidintų vaikų susidomėjimą ir įsitraukimą į ugdymo procesą, paskatintų vaikus būti aktyviais, iniciatyviais. Vadovaujantis šiuo tikslu metodika orientuojama į skirtingas, vaiko ugdymui skirtas laboratorijas: „Pojūčių“, „Atradėjų“, „Lauko“, „Akva“, „Smulkiųjų gyvūnų“. Šios laboratorijos (jų eiga, tikslas, naudojamos priemonės ir pan.) yra išsamiai aprašomos sukurto produkto dokumente.

Sukūrimo data2021-10-21
VykdytojasVilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

08.1.3-CPVA-V-607-03-0001 projekto lėšomis buvo finansuotos projekto metu parengtos mokymo programos.

Sukūrimo data2021-10-21
VykdytojasVilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

08.1.3-CPVA-V-607-03-0001 projekto lėšomis buvo finansuotos projekto metu parengtos mokymo programos.

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasVilniaus universitetas

Vizualinio identiteto vadovas - detalus techninis vizualinio identiteto vadovas adaptuojant ŠU vaizdinę stilistiką prie VU turimo ir naudojamo vizualinio identiteto.

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasVilniaus universitetas

Šiaulių akademijos centro veiklos koncepcijos tikslas yra nustatyti/apibūdinti ŠAIC, kaip Vilniaus universiteto bibliotekos padalinio, funkcijas, jų organizavimo principus/būdus ir funkcijų įgyvendinimui reikalingus išteklius bei infrastruktūrą.

Siekiant šio tikslo buvo atlikta esamos situacijos analizė, nustatyta padalinio organizacinė struktūra, apibūdinta aptarnaujama bendruomenė ir jos poreikius atliepiantis informacijos išteklių fondas, identifikuotos centralizuotas, decentralizuotas ir mišrios paslaugos,išskirtos sistemos ir išteklių fondai, kuriuos reikia integruoti.

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasKauno rajono savivaldybės administracija

Du video filmukai vaikų įtraukties į švietimo sistemą didinimui.  Pirmasis filmukas - taikant šoko metodą, sukurtas  prevencinis filmukas, kurio esmė sukurti realaus pasaulio vaizdą, kas atsitinka vaikui, kai nepasiekiami ugdymuisi keliami rezultatai. Antrasis filmukas – tai smalsumo mokytis sužadinimo  prevencinis filmas.

https://www.youtube.com/channel/UCEiBJVis-hr7XVr-Y-My5wQ/videos 

https://www.facebook.com/I%C5%A1man%C5%ABs-ir-besimokantys-Kauno-rajono-vaikai-103821525297801/?ref=pages_you_manage

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasKauno rajono savivaldybės administracija

Mobili aplikacija pritaikyta tiek daugiadalykei komandai, tiek klientui (vaikui, tėvams, specialistams). Programa padeda užtikrinti greitą ir savalaikį informacijos apsikeitimą, reikalingų duomenų gavimą realiu laiku, yra galimybė  operatyviai valdyti situaciją ir priimti tinkamus ir greitus sprendimus panaudojant šiuolaikines technologijas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innovileap.kauno_vaikai

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasKauno rajono savivaldybės administracija

Sukurta  Youtube paskyra. Šios priemonės pagalba mokiniui lengviau randama informacija apie jam  teikiamą pagalbą.

https://www.youtube.com/channel/UCEiBJVis-hr7XVr-Y-My5wQ/videos

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasKauno rajono savivaldybės administracija

Prevencinės - edukacinės svetainės klientų duomenų bazė išmaniems vaikams. Informacinė duomenų bazė atlieka tiek duomenų saugojimo funkciją, tiek yra kaip priemonė edukacinės informacijos platinimui. Paprastas naudojimas, lengvai suprantamas turinys, saugi virtuali aplinka.

https://ismanusvaikai.lt

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasKauno rajono savivaldybės administracija

Prevencinė - edukacinė svetainė su klientų duomenų baze išmaniems vaikams. Svetainėje talpinama informacija apie teikiamą pagalbą yra svarbi mokiniui, yra  lengvai randama ir pastebima. Iki šiol mokiniai dažniausiai nežinojo, kur ir kaip mokykloje teikiama pagalba, nežinojo kokiais būdais kreiptis dėl jos suteikimo.

https://kaunovaikai.lt/wp-admin

Sukūrimo data2021-10-14
VykdytojasKauno rajono savivaldybės administracija

Sukurta Facebook paskyra. Šios priemonės pagalba mokiniui lengviau randama informacija apie jam  teikiamą pagalbą.

https://www.facebook.com/I%C5%A1man%C5%ABs-ir-besimokantys-Kauno-rajono-vaikai-103821525297801/?ref=pages_you_manage

Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasStudijų kokybės vertinimo centras

Studijų krypčių aprašų skirtingoms pakopoms kūrimo metodikadokumentas, kuriame yra pateikti metodiniai patarimai kaip turi būti rengiami studijų krypčių skirtingų pakopų aprašai.

Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ metodinė medžiaga skirta bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų, kurios įgyvendina šią programą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Šia metodine medžiaga gali naudotis tik psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ mokymuose dalyvavę pedagogai. Metodinę medžiagą sudaro:

 • 8 knygos pedagogams: programos vadovas, 4 valandėlių vadovai (14 kl., 5-6 kl., 7-8 kl. ir 9-12 kl.), vadovas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, vadovas profesinių mokyklų  mokytojams ir vadovas darbui su mokinių tėvais.
 • 12 skirtingų pratybų sąsiuvinių: 6 sąsiuviniai 16 kl. mokiniams lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis; 7 kl., 8 kl., 9-10, ir 11-12 kl. mokiniams; 9-12 kl. profesinės mokyklos mokiniams ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams (S),
 • 3 stalo žaidimai (14 kl. 5-8 kl. ir 9-12 kl.),
 • 15 filmukų įvairių klasių mokiniams apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo poveikį, atsisakymo jas vartoti mokymąsi ir pan.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos „Savu keliu“ vadove pateikta informacija apie programos įgyvendinimo principus, eigą, metodus, psichoaktyviųjų medžiagų poveikį vaiko organizmui ir psichikai, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos principus, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo svarbą. Klasių valandėlių vadovuose pateikta klasių valandėlių metodinė medžiaga, aprašyta, kaip reikia vesti klasės valandėles, pateiktos  užduotys mokiniams. Stalo žaidimai ir filmukai naudojami klasių valandėlių metu.

Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Olweus patyčių prevencijos programos „Savu keliu“ metodinė medžiaga skirta bendrojo ugdymo mokyklų, kurios įgyvendina šią programą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Šia metodine medžiaga gali naudotis tik Olweus patyčių prevencijos programos mokymuose dalyvavę pedagogai. Metodinę medžiagą sudaro:

 • Olweus patyčių prevencijos programos vadovas mokyklos darbuotojams su CD ir DVD priedais, (atnaujintas leidimas, 2018),
 • Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo mokykloje vadovas“ su CD ir DVD priedais (atnaujintas leidimas, 2018),
 • 3 filmai DVD formatu (klasių valandėlėms),
 • Dan Olweus knyga „Patyčios mokykloje: ką žinome ir ką galime padaryti“, 2018,
 • OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų gerosios patirties rinkinys: medžiaga klasių valandėlėms (2019)
 • OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų gerosios patirties rinkinys: medžiaga Mokymosi ir supervizijų grupių susirinkimams (2019).
 • Informacinis filmas apie Olweus patyčių prevencijos programos diegimą Lietuvoje (2019)
 • Filmuota metodinė medžiaga klasių valandėlėms: devynios skirtingos  patyčių situacijos (po 3 situacijas 1-4 kl., 5-8 kl. ir 9-12 kl.), 2021.
 •  Tarptautinės konferencijos „Smurto ir patyčių prevencija: daugiau nei dešimtmetis“ pranešimai (elektorinis leidinys), 2019.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo vadove ir vadove mokyklos darbuotojams pateikta informacija apie programos įgyvendinimo principus, eigą, metodus, patyčių prevencijos principus, patyčių ratą, klasės taisykles ir pan.

Mokyklų gerosios patirties leidiniuose surinkta ir apibendrinta mokyklų sukaupta patirtis įgyvendinant programą: klasių valandėlių medžiaga, mokymosi ir supervizijų grupelių medžiaga.

Tarptautinės konferencijos medžiagos leidinyje dalinami Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo patirtimi Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Lietuvoje. Šis leidinys prieinamas viešai https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/05/Konferencijos-pranesimai.-Smurto-ir-patyciu-prevencija-daugiau-nei-desimtmetis.pdf

Sukūrimo data2021-10-08
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Savižudybių prevencijos programos metodinė medžiaga skirta mokyklų, kurios įgyvendina savižudybių prevencijos programą, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams. Šia metodine medžiaga gali naudotis tik savižudybių prevencijos programos mokymuose dalyvavę pedagogai. Metodinę medžiagą sudaro savižudybių prevencijos programos vadovas, kuriame pateikta informacija apie programos įgyvendinimo principus, eigą, metodus, vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos ypatumus (mitai ir faktai, savižudybių priežastys, rizikos veiksniai ir ženklai, pagalba savižudybės krizėje esantiems vaikams ir jaunuoliams), mokytojo vadovas, kuriame pateikta medžiaga dešimties klasių valandėlių vedimui, mokymų skaidrės mokyklos bendruomenei apie savižudybių prevenciją ir mokymų skaidrės mokyklos komandos nariams apie savižudybių prevencijos programos įgyvendinimą.

Sukūrimo data2021-09-23
VykdytojasVilniaus lopšelis–darželis „Jurginėlis“

Sukurtas įrankis, formuojantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesų optimizavimo galimybes ir prielaidas įdiegti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo gerinimo priemones. Nurodyti pagrindiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimo principai, elementai, subjektai ir veiksmai.  

Sukūrimo data2021-09-23
VykdytojasLietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

Ataskaita parengta pagal 2021 metais nuotoliniu būdu bendrai vykdyto motyvacijos vertinimo į ugdymo mokslų studijų programas rezultatus. Bendrai vykdomas motyvacijos vertinimas padeda aukštosioms mokykloms atsirinkti reikiamomis kompetencijomis ir gebėjimais pasižyminčius studentus, tinkančius studijuoti, o vėliau ir dirbti ugdymo srityje. Ataskaitoje atsispindi laikiusiųjų ir vertinusiųjų nuotolinio motyvacijos vertinimo apklausų rezultatai. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  ataskaitos informacija naudojasi siekiant nustatyti stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas vertinimo kriterijus, studijų pasirinkimo tendencijas bei priimti savalaikius sprendimus, numatant tinkamas priemones ir planuojant strateginius pokyčius studijų valdyme ir priežiūroje.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto ekspertas teikė konsultacijas dėl gerųjų priežiūros praktikų, tokių kaip: kontroliniai klausimynai, vienodas ir kokybiškas ūkio subjektų konsultavimas, rizikos vertinimo sistemų kūrimo, pirmus metus veiklą vykdančių ūkio subjektų statuso ir deklaracijos nuostatų išaiškinimo, mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų vertinimo ir kriterijų nustatymo, teikė įžvalgas, rekomendacijas dėl patikrinimų naštos skaičiavimo. Teikė metodinę pagalbą dėl pažangių priemonių taikymo tvarkas reglamentuojančių teisės aktų projektų, teikė pastabas ir išvadas dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, susijusių su verslo priežiūrą vykdančių institucijų veiklos tobulinimo klausimais.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Elektroninis leidinys „Verslo priežiūros vadovas“ – metodinės pagalbos priemonė, padėsianti priežiūros specialistams praktikoje taikyti pažangias priežiūros priemones ir efektyviau vykdyti priežiūros funkcijas. Leidinyje detaliai pristatomos šiuolaikinės pažangios priežiūros veiklos principai ir taikomos priežiūros priemonės, jų paskirtis bei nauda, pristatomos ir jų pritaikymo praktikoje gairės. Tai praktinis vadovas, skirtas ministerijų ir visų priežiūros institucijų darbuotojams, organizuojantiems verslo priežiūros procesų įgyvendinimą, pažangių priežiūros priemonių diegimą praktinėje veikloje: priežiūros veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių degimą, ūkio subjektų ir veiklos sričių rizikos vertinimą, verslo patikrinimų organizavimo priemones, konsultavimo paslaugas ir pan. „Verslo priežiūros vadovo“ elektroninis leidinys suteiks priežiūros institucijų specialistams reikalingas teorines ir praktines žinias,  metodinę pagalbą diegiant ir taikant pažangias verslo priežiūros priemones, padės darbuotojams tobulinti įgūdžius priežiūros srityje.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Apklausa yra viena iš priemonių objektyviai pamatuoti ūkio subjektams tenkančią patikrinimų naštą, nustatyti, kaip verslas vertina institucijų taikomas priežiūros priemones bei metodus, ištirti ūkio subjektų bendrą informuotumo lygį apie įgyvendinamas ir taikomas verslo priežiūros priemones, identifikuoti priežiūros institucijų veiklos trūkumus bei nubrėžti tobulinimo kryptis. Tiesioginio interviu telefonu metodu naudojant standartizuotą klausimyną kiekvieno tyrimo metu apklausta ne mažiau kaip 1000 ūkio subjektų, stratifikuotų pagal tokius kriterijus kaip: veiklos pobūdis, subjekto dydis, veiklos vykdymo vieta ir trukmė. Ataskaitose atsispindi ataskaitinio laikotarpio priežiūros veiklos rodikliai (įvykdytų patikrinimų skaičius, patikrinimų dažnumas ir trukmė, priežiūros specialistų kompetencijos įvertinimas, priežiūros priemonių taikymo apimtys patikrinimuose, teikiamų konsultacijų ir metodinės pagalbos pakankamumo įvertinimas) ir lyginamoji rodiklių analizė.

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius. Besimokantiesiems Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

 

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių vidaus degimo variklius, transmisijas, važiuokles ir elektros įrenginius. Besimokantiesiems Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.

 

Sukūrimo data2021-09-03
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą. Besimokantiesiems Automatinių sistemų mechatroniko modulinėje profesinio mokymo programoje taip pat parengtas ir Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis, sudarytas iš testų bei praktinių užduočių.