BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

1301 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2021-03-01
VykdytojasMykolo Romerio universitetas

Projekto esmė: projekto uždavinys - ištirti mokslo‐visuomenės‐politikos trinarės ašies dinamiką specifiškai interaktyvioje sociokultūrinių praktikų terpėje, kuri įvardinama kaip posthumanistinė, pasitelkiant šiuolaikinių neonatūralizmo (J. Rouse), postfenomenologijos (D. Ihde), neopragmatizmo (K.J. Gergen) ir transhumanizmo (N. Bostrom) filosofijų metodologinius instrumentus.

Sukūrimo data2021-03-01
VykdytojasFizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto esmė: sukurti metodiką, kuria būtu galima nustatyti laidumo juostos trūkio energiją dviejų skirtingų puslaidininkių sandūroje.

Sukūrimo data2021-03-01
VykdytojasMykolo Romerio universitetas

Projekto esmė: ištirti diskurso ryšiais anotuoto paralelinio tekstyno (DRAT) modelio, grįsto socialinių medijų tekstais, naudojimo užsienio kalbos mokymui(si) aukštesniu lygiu iššūkius ir galimybes.

Sukūrimo data2021-03-01
VykdytojasFizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto esmė: projekto tikslas – efektyvių medžiagų metalo-oro baterijoms paieška, tyrimai ir vystymas. Pagrindinis uždavinys: sukurti efektyvias medžiagas metalo-oro baterijoms ir ištirti elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių metalo-oro baterijose, kinetikos ypatumus, naudojant elektrocheminius metodus ir nanogravimetriją.

Sukūrimo data2021-03-01
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama įvertinti imuninio jutiklio veikimą skenuojančiu elektrocheminiu mikroskopu (SECM), naudojant paviršius, modifikuotus kryptingai orientuotais antikūnais bei taikant skirtingus imunoanalizės variantus.

Sukūrimo data2021-02-25
VykdytojasFizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto esmė: projekto tikslas yra nustatyti ir tyrinėti terahercinio dažnio spinduliavimo kanalus iš nelegiruotų didelio ploto ir didelio elektronų judrio elektriškai kaupinamų AlGaN/GaN heterodarinių.

Sukūrimo data2021-02-25
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu siekta lingvistiniais ir kognityviniais metodais ištirti baltų kalbų topologinius erdvės santykius.

Sukūrimo data2021-02-25
VykdytojasKauno technologijos universitetas

Projekto esmė: pagrindinis projekto tikslas – efektyvių bendrosios paskirties skaičiavimų grafiniuose procesoriuose (GPGPU) algoritmų ir Diskrečiųjų elementų metodo (DEM) modelių pagalba greičiau ir išsamiau analizuoti kaitrai atsparaus betono dinaminį irimą. Tyrimų rezultatais siekiama prailginti biokuro ir atliekų deginimo krosnių eksploatacijos laiką bei sumažinti biokuro ir atliekų deginimo kaštus.

Sukūrimo data2021-02-25
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu buvo atliekamas tyrimas, analizuojantis vaikystės traumų ypatumus, stresą ir atsparumą. Projekte buvo atliekamas streso poveikio paauglių imtyje mokslinis tyrimas bei atliekama ilgalaikių vaikystės traumos padarinių analizė.

Sukūrimo data2021-02-24
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu buvo tiriama deguonies trūkumo (hipoksijos) įtaka su neurodegeneracinėmis ligomis susijusių genų alternatyviajam splaisingui ir aiškinamasi šį procesą reguliuojantys veiksniai hipoksinėse ląstelėse.Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu buvo tiriama deguonies trūkumo (hipoksijos) įtaka su neurodegeneracinėmis ligomis susijusių genų alternatyviajam splaisingui ir aiškinamasi šį procesą reguliuojantys veiksniai hipoksinėse ląstelėse.

Sukūrimo data2021-02-24
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: projekto tikslas yra sukurti lietuviškos šnekos priebalsių fonemų dinaminius modelius, kurie generuotų natūraliai skambančius garsus.

Sukūrimo data2021-02-23
VykdytojasVilniaus universitetas

Projeto esmė: projekto įgyveninimo metu sirkta ištirti funkcionalizuotų Nanodeimantų magnetines savybes, siekiant įvertinti jų panaudojimo galimybes inovatyvaus biomedicininio atvaizdavimo srityje.

Sukūrimo data2021-02-23
VykdytojasLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Projekto esmė: atlikti Augalo metabolinio atsparumo tyrimus, pagrįstus metabolinių žymenų analizėmis, išsamiai ir objektyviai leistų įvertinti augalų fiziologinį atsparumą ir prisitaikymo prie ekstremalių klimato kaitos padarinių poveikių mechanizmus bei klimato veiksnių sinerginės sąveikos bendrą poveikį augalams.

Sukūrimo data2021-02-23
VykdytojasGamtos tyrimų centras

Projekto esmė: pagrindinis projekto tikslas – išmokti identifikuoti ornitofilinių kraujasiurbių smulkiųjų ir upinių mašalų rūšis, kuriose vyksta hemosporidinių parazitų sporogonija. Taip siekta nustatyti ornitofilines smulkiųjų ir upinių mašalų rūšis, jų užsikrėtimą Haemoproteus ir Leucocytozoon parazitais bei galimybę platinti šias infekcijas.

Sukūrimo data2021-02-23
VykdytojasVytauto Didžiojo universitetas

Projekto esmė: tyrime Lietuvos gyventojų nesaikingo alkoholio vartojimo problema buvo nagrinėjama integruojant makrosocialinio ir mikrosocialinio lygmens veiksnius. Buvo nagrinėjami nacionalinio, regioninio lygmens mirtingumo dėl alkoholio veiksniai bei mikrosocialinio lygmens gyvensenos veiksniai.

Sukūrimo data2021-02-23
VykdytojasLietuvos agrarinės ekonomikos institutas (dabart. Lietuvos socialinių mokslų centras)

Projekto esmė: šio projekto tikslas – išanalizavus rizikos valdymo žemės ūkyje koncepciją ir modelius, remiantis holistine paradigma sudaryti kompleksinį rizikos žemės ūkyje valdymo modelį.

Sukūrimo data2021-02-23
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: išsiaiškinus priemaišų netolygumų matmenis ir susidarymo priežastis, siekta tobulinti scintiliatorių efektyvumą.

Sukūrimo data2021-02-22
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: remiantis kvantinių grupių teorija ir modifikuotu algebriniu Bethe metodu, nagrinėtos stipriai susietų sistemų modelių, pasižyminčių ortogonalia ir simplektine Lie algebrų simetrijomis bei atviromis kraštinėmis sąlygomis, spektrinės charakteristikos. Įgyvendinus projektą buvo sukonstruoti Bethe vektoriai ir surastos Bethe lygtys, kurių šaknys apibūdina sistemos sužadinimų spektrą.

Sukūrimo data2021-02-22
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: Tyrimo objektas yra sentencinės dalelytės (dalelytės, susijusios semantiškai su visu sakiniu) Eurazijos kalbose (pvz., liet. „juk“ ir „ar“). Tyrime siekiama nustatyti, kaip sentencinių dalelyčių pozicijos sakinyje yra susijusios su jų funkcijomis. Siekta įrodyti, kad dalelytės skirtingose pozicijose (su atitinkančiomis funkcijomis) pasirodo Eurazijoje arealiniu principu, t. y., gretimos geografiškai, bet nebūtinai giminingos kalbos turi panašius sentencinių dalelyčių tipus.

Sukūrimo data2021-02-22
VykdytojasVilniaus universitetas

Projekto esmė: siekiama pagaminti baltos šviesos šviestuką su spalvų atgavos rodikliu Ra > 90 ir skirtinga koreliuotąja spalvine temperatūra (CCT = 2500-7000 K)

Sukūrimo data2021-02-17
VykdytojasVilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto esmė: atlikti neuroreklamos mokslinius tyrimus, taikant biometrines, fiziologines, afektinės kompiuterijos ir intelektines technologijas bei statistinės analizės, teksto ir duomenų analitikos, rekomendacinius ir daugiakriterinės analizės metodus ir sukurti Video neuroreklamos (ViNeRS) metodą ir sistemą.

Sukūrimo data2021-02-17
VykdytojasVilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto esmė: Projekto įgyvendinimo metu siekta sukurti tik atsinaujinančią energiją naudojantį hibridinio (dalinai mechaninio, dalinai natūralaus) vėdinimo įrenginio prototipą, kuris, veikdamas vėjo turboežekcinio ventiliatorius (TEV) pagrindu, padidintų stochastiškai kintančią vėjo energiją naudojančios vėdinimo sistemos funkcionalumą, t.y. ilgesnį laiką ir stabiliau užtikrintų reikalingą oro kiekį vėdinamose patalpose.

Sukūrimo data2021-02-05
VykdytojasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ProjektasSocialinės paramos prieinamumo didinimas

Socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo teisinės, procesų tobulinimo, dokumentų skaitmenizavimo, dokumentų valdymo tobulinimo rekomendacijos pateiktos procesams ir procedūroms SPIS.

Tikslas - padidinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų kokybę, didinant socialinės paramos paslaugų prieinamumą ir paslaugų teikimo bei administravimo efektyvumą. Uždaviniai:

  • Sudaryti organizacines ir teisines sąlygas užsisakyti bet kurią socialinės paramos ir socialinių paslaugų rūšį įvairesniais būdais;

  • Padidinti socialinių paslaugų teikimo ir apskaitos efektyvumą ir patikimumą.

Sukūrimo data2021-02-05
VykdytojasLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ProjektasSocialinės paramos prieinamumo didinimas

Sukurti SPIS nauji funkciniai komponentai turi konkrečiai apibrėžtą paskirtį – padidinti socialinės paramos prieinamumą ir socialinių paslaugų teikimo bei administravimo efektyvumą.

Sukūrimo data2021-02-04
VykdytojasVytauto Didžiojo universitetas

Projekto esmė: projekto įgyvendinimo metu siekta sukurti autonominę, į savieigį integruotą sistemą, kuri galėtų pati paimti bandinius su tiriamais mikroorganizmais, juos užauginti be mikrobiologo įsikišimo miniatiūrizuotame bioreaktoriuje panaudojant skaitmeninės mikrofluidikos technologijas ir manipuliuojant mitybine terpe, paduodant mikroorganizmų auginimui skirtas medžiagas bei paimant nereikalingus ekskrementus ir metabolitus, kuriuos būtų galima analizuoti fotometriniais, elektrocheminiais ir skirstymo metodais.