BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

1630 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasViešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Psichikos sveikata – natūrali žmogaus asmenybės būsena, kuri turi būti saugoma arba grąžinama sutrikimų bei ligų atvejais. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžimą psichikos sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Socialinės, ekonominės, migracijos problemos Lietuvoje išryškina šeimų, patiriančių rizikos veiksnius, problemas, tad reikia kur kas didesnio dėmesio, platesnio požiūrio ir paramos sprendžiant iškilusius uždavinius.

Vaikui ir paaugliui svarbu adaptuotis namų, ugdymo įstaigos ir neformalioje draugų, bendraamžių aplinkose. Vertinant vaiko ar paauglio savijautą neabejotinai svarbu suvokti vaiko, kaip šeimos / šeimynos nario, moksleivio, gyvenamosios vietos bendruomenės nario savijautą būnant minėtose aplinkose, dalyvaujant bendruomenių gyvenime, numatyti pagalbos būdus.

Siekiant veiksmų savalaikiškumo ir tikslingumo, yra svarbu, kaip greitai, kiek ilgai ir nuosekliai pagalba bus teikiama vaikui ir jo šeimai, kas pasirūpins vaiko saugumo užtikrinimu, kaip vaiko gerove besirūpinančios institucijos gauna informaciją apie probleminę situaciją, kas atsakingas už komunikaciją, ar bus aiškus atvejo koordinatorius. Tokie ir panašūs klausimai yra aktualūs dažnam praktikui, dirbančiam ir susiduriančiam su problemomis, kurioms spręsti prireikia medicininę, pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą teikiančių specialistų. Tad savalaikis susikalbėjimas tarp institucijų ir specialistų yra svarbus veiksnys užtikrinant tęstinę pagalbą vaikui ir jo šeimai. Teikiant pagalbą, būtina skirti deramą dėmesį ir asmens duomenų konfidencialumo užtikrinimui, tai aktualu įtraukiant į pagalbos procesą reikalingas institucijas vaiko ir jo šeimos bendruomenėje.

Minėtos aplinkybės bei rodikliai verčia atkreipti dėmesį į asmens ir visuomenės psichikos sveikatos problemas, siejamas su socialiniais veiksniais, šioms problemoms spręsti reikalinga komunikacija ir bendradarbiavimas tarp sveikatos, švietimo ir socialinių paslaugų sektorių.

Šis bendradarbiavimo modelis parengtas remiantis šaltinių, teisės aktų apžvalga bei praktine patirtimi, siekiant pasidalyti dalykine informacija bei paskatinti atskirų tarnybų, institucijų, atstovaujančių skirtingus sektorius, specialistus, sutelkti veiksmingam darbui turimus resursus atstovaujant, ginant ar įgyvendinant vaiko interesus.

 

           VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaiko raidos centro specialistai parengė tarpžinybinio bendradarbiavimo modelį „Tarpžinybinio bendradarbiavimo modelis vaikų psichikos sveikatos priežiūroje“, skirtą vaikų psichikos sveikatos priežiūros specialistams ir kitų profesijų specialistams, dirbantiems vaiko gerovės srityje – socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, atvejo vadybininkams, VVTAĮT specialistams, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, NVO darbuotojams teikiantiems paslaugas ar pagalbą vaikui ir jo aplinkai.

Tarpžinybinį bendradarbiavimo modelį 2022 m. vasario 24 d. posėdyje, Protokolo Nr. (1.3) 150000-KP-32 Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto klinikinės medicinos instituto psichiatrijos klinika.

Mokymo programoje aprašoma:

 • Tarpžinybinio bendradarbiavimo principai vaikų sveikatos priežiūros srityje.
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas krizinėse situacijose.
 • Tarpžinybinis bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis.

Tarpžinybinis bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros įstaigomis.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasKupiškio mokykla „Varpelis“

Projekto tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis Kupiškio mokyklos „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ugdymui buvo įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiškomis IKT priemonėmis – planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais „iMO-LEARN“ kubais, mėtomais mikrofonais. Sukurtas produktas – Priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijų užrašai.

Visos projekto veiklos padėjo vaikams visapusiškai ugdytis ne tik pažinimo, komunikavimo kompetencijas, bet ir socialinę, sveikatos, meninę kompetencijas; padėjo mokytojams geriau pažinti vaikus, stebėti pokyčių procesą; išaugo vaikų kūrybingumas ir smalsumas; patobulėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, sprendėsi priemonių panaudojimo veiklose iššūkiai.  Veiklos išryškino vaikų fizinį ir emocinį skirtingumą ir leido mokytojui kokybiškiau individualizuoti ugdymą(si).

          Priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijos užrašai skirti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, siekiantiems konkrečių rezultatų, norintiems  geriau pažinti vaikus.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasKupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis

Projekto tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis Kupiškio r. Subačiaus lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupėje buvo įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiškomis IKT priemonėmis – planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais „iMO-LEARN“ kubais, mėtomais mikrofonais. Projekto metu buvo pravesta 150 „Išmaniojo peliaus PATS laboratorija“ valandėlių. Projektą vykdžiusi priešmokyklinio ugdymo mokytoja parengė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijų užrašus. Šie užrašai yra orientuoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir kitus švietimo pagalbos specialistus, kurie savo profesinėje veikloje norėtų diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Tikimasi, kad parengti užrašai turės išliekamąją reikšmę ir ja galės naudotis ir kiti specialistai.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasKupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ priešmokyklinio ugdymo „Boružėlių grupės“ priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijos užrašai yra priemonė, skatinanti ir formuojanti pedagogų gebėjimą analizuoti, apmąstyti ir vertinti vaikų ugdomosios veiklos vyksmą. Siekiant vaikų ugdymo sėkmės, analizuojama vaikų kalba, bendrasis suvokimas, skatinama vertinti vykstančius procesus ir įsivertinti pasiektus rezultatus. Analizuojami pasiekimai komunikavimo ir pažinimo kompetencijose, fiksuojami pamąstymai apie įvykusi procesą, planuojama tolimesnė veikla, pateikiamos išvados,

          Priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijos užrašai skirti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, siekiantiems  konstruktyviai ir detaliai analizuoti ugdymo procesą, siekiantiems konkrečių rezultatų, norintiems  geriau pažinti vaikus.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasKupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė”

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja parengė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijos užrašus, kurių paskirtis – apmąstyti ir reflektuoti savo pedagoginę veiklą, siekiant projekte dalyvavusių vaikų ugdymo sėkmės. Užrašuose po kiekvienos „Peliaus PATS valandėlės” buvo fiksuojami priešmokyklinio ugdymo vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijoms ugdyti paveikiausi metodai, užduotys, aptariami jų taikymo ypatumai, fiksuojami mokytojo pastebėjimai veiklos tobulinimui. Projekto metu parengtų užrašų medžiaga, dalinantis gerąja patirtimi buvo naudojama respublikinių konferencijų metu: metodinėje-praktinėje konferencijoje „Žaidimais pagrįsto skaitmeninio ugdymosi lauke scenarijus”, respublikinėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai” konferencijoje. Išmaniojo peliaus PATS laboratorijoje įgyvendintos veiklos tęsiamos ir pasibaigus projektui.

          Priešmokyklinio ugdymo mokytojo refleksijos užrašai skirti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, siekiantiems konkrečių rezultatų, norintiems  geriau pažinti vaikus.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

UAB „Smart Continent LT“ atlikto Aukštųjų mokyklų, vykdančių pedagogų rengimo programas, galimybių ir vaidmens užtikrinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybę tyrimo tikslas - atsižvelgiant į užsienio šalių patirtis pasiūlyti Lietuvos pedagogų rengimo centrų funkcijas ir atsakomybes, kuriomis būtų užtikrinta aukšta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybė (toliau – PKT).

Tyrime atlikta Lietuvos bei keturių užsienio šalių (Estijos, Suomijos, Nyderlandų ir Airijos) PKT praktikos analizė.

Nustatyta, kad tik Lietuvoje ir iš dalies Suomijoje PKT reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžta mokytojų teisė dalyvauti PKT renginiuose tam tikrą dienų skaičių.

Finansavimą PKT veikloms visose analizuotose šalyse skiria už švietimą atsakingos ministerijos, PKT teikėjų veiklos taip pat gali būti padengiamos ES struktūrinių fondų ar asmeninėmis pedagogų lėšomis.

Visose šalyse PKT poreikių vertinimas atliekamas keliais lygmenimis. PKT paslaugų teikėjai, atsižvelgdami į poreikius, rengia bei vykdo įvairias pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, kursus, mokymus, seminarus, kūrybines dirbtuves, mokslinių tyrimų ir plėtros projektus.

Tyrime analizuotose šalyse veikia skirtingos profesinio augimo išorinės ir vidinės stebėsenos sistemos.

Visose nagrinėtose šalyse PKT paslaugų kokybę privalo užtikrinti patys PKT paslaugų teikėjai. Kokybės užtikrinimas vykdomas per akreditacijos – PKT programų arba teikėjų – sistemą bei grįžtamojo ryšio rinkimą iš pedagogų, lankiusių PKT veiklas.

Lyginant Lietuvos ir nagrinėtų užsienio šalių aukštųjų mokyklų / pedagogų rengimo centrų funkcijas PKT sistemoje, nustatyta, kad Lietuvos aukštosios mokyklos / pedagogų rengimo centrai atliekamų funkcijų gausa išsiskiria kitų šalių kontekste, bet atliekamos funkcijos nesiskiria, skiriasi jų mastai.

 

Atsižvelgiant į tai, kad aukštųjų mokyklų / pedagogų rengimo centrų pagrindinis vaidmuo – rengti pedagogus ir kurti bei skleisti inovacijas, šioms įstaigoms siūloma deleguoti tokias funkcijas:

 • dalyvauti nustatant nacionalinius PKT poreikius.
 • rengti ir vykdyti nacionalines PKT programas.
 • dalyvauti akredituojant kitų PKT paslaugų teikėjų programas.

 Išanalizavus Lietuvos bei užsienio šalių praktikas, tyrimo ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos visai PKT sistemai.

Vertinama, kad įgyvendinus tyrimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, šie pokyčiai sudarytų palankesnes sąlygas geriau atliepti mokytojų poreikius bei prisidėtų prie tikslingo švietimo praktikos tobulinimo.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

UAB „Smart Continent LT“ atlikto Pedagoginės stažuotės modelio Lietuvoje įgyvendinimo galimybių vertinimo tyrimo tikslas- įvertinti pedagoginės stažuotės modelio alternatyvų taikymo Lietuvoje galimybes.

Atlikta keturių alternatyvų analizė vertinant galimas koordinuojančias institucijas – centrinį nacionalinį koordinatorių, aukštąsias mokyklas / pedagogų rengimo centrus, savivaldybes (ir jų švietimo centrus) bei ugdymo įstaigas. Kiekviena iš šių alternatyvų buvo įvertinta įvairiais aspektais: finansiniu, komunikaciniu, teisiniu, vadybiniu ir kitais.

 

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad geriausiai įvadinė mokytojų programa būtų koordinuojama nacionalinio koordinatoriaus arba aukštųjų mokyklų ir pedagogų rengimo centrų.  Nacionalinio koordinatoriaus alternatyva pareikalautų mažiausių papildomų finansinių, administracinių resursų, teisinių pokyčių, tad ir projekto dalyvių buvo įvertinta kaip pageidaujama.

Aukštosios mokyklos taip pat galėtų koordinuoti visą įvadinės mokytojų programos procesą. Tokios alternatyvos pagrindinis privalumas – geriau užtikrinama, kad pedagogikos studijas baigę absolventai galėtų ir toliau gauti pagalbą iš savo dėstytojų bei padrąsintų juos įgyvendinti ugdymo inovacijas mokyklose.

Išnagrinėjus visas galimas koordinatoriaus alternatyvas bei teisinės aplinkos palankumą įgyvendinti pokyčius rekomenduojama įgyvendinti aukštųjų mokyklų kaip pagrindinio koordinatoriaus alternatyvą.

Nacionalinio koordinatoriaus modelis galėtų būti efektyvus pedagoginės stažuotės koordinavimo modelis ir tai yra pagrindinė alternatyva aukštųjų mokyklų kaip koordinatorių modeliui.

Atlikta alternatyvų analizė turėtų padėti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nuspręsti, kaip turėtų veikti pedagoginės stažuotės modelis, o švietimo bendruomenei diskutuoti dėl  efektyviausio modelio parinkimo ir įgyvendinimo.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

PPMI Group, UAB atlikto Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimo paskirtis yra nustatyti, kaip turėtų būti tobulinamas pedagogų rengimas (kandidatų atranka į pedagogines studijas ir pedagoginių studijų struktūra, turinys bei procesas) keičiantis nacionaliniam ugdymo turiniui ir švietimo sistemos struktūrai (priešmokyklinio ugdymo ankstinimas, įtraukiojo ugdymo plėtra).

        Atlikta analizė ir Lietuvos švietimo sistemos bruožų bei pedagogų rengimo organizavimo palyginimas su užsienio šalių praktika ir pokyčių įgyvendinimo patirtimi per pastarąjį dešimtmetį leido išskirti pagrindines pedagogų rengimo kaitos kryptis Lietuvoje:

1. Aukštesni reikalavimai pedagogų kvalifikacijai.

2.Įtraukiajam ugdymui reikalingų kompetencijų ir pajėgumų stiprinimas.

3. Pedagoginėms kompetencijoms ir profesinėms vertybėms formuoti skirto studijų turinio stiprinimas.

4. Mokomojo dalyko žinioms ir didaktikai skirto studijų turinio stiprinimas.

5. Galimybių įgyti integruotam ugdymui reikalingas kompetencijas pedagogų rengimo studijų metu sudarymas.

6. Motyvacijos vertinimas studijų metu ir kuo ankstyvesnis susipažinimas su pedagogo profesija praktikoje.

7. Pedagogus rengiančių ir edukologijos mokslą plėtojančių institucijų, politikos formuotojų, ugdymo įstaigų ir mokytojų bendradarbiavimas.

           Remiantis šiomis pasiūlytomis pedagogų rengimo kaitos kryptimis pateiktas hipotetinis Lietuvai tinkantis pedagogų rengimo modelis ir numatytos priemonės jam įveiklinti.

Šis tyrimas orientuotas į pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų, pedagogų rengimo centrų, edukologijos mokslą plėtojančių institucijų darbuotojus, politikos formuotojus.. Tikimasi, kad atliktas tyrimas turės išliekamąją reikšmę, o jo rezultatais galės naudotis ir kiti specialistai.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Šiuolaikinių didaktikų centras“ ekspertų grupės parengto  Pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelio ir stažuotės stebėsenos paskirtis konceptualizuoti pedagoginės stažuotės įgyvendinimo ir stebėsenos procesą. Modelis apima reikalavimų pedagoginių stažuočių dalyviams aprašymą; pedagoginių stažuočių proceso organizavimo ir vertinimo aprašymą; pedagoginių stažuočių procesų stebėseną.

Dokumente apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, pedagoginės stažuotės principai, aprašomi organizavimo etapai, dalyvių funkcijos ir atsakomybės, komunikaciniai ryšiai, pristatomos gairės pedagoginių stažuočių turiniui. Siūloma pedagoginėms stažuotėms suteikti nacionalinį statusą, įgyvendinant jas kaip individualų profesinį tobulėjimą instituciniame ir nacionaliniame lygmenyse. Instituciniame lygmenyje stažuotojui teikiama parama įgyvendinti individualų stažuotės planą, o nacionaliniame lygmenyje sudaromos galimybės pedagoginę patirtį reflektuoti, ją aptarti platesnėje bendruomenėje, mokytis naujų dalykų ir (ar) gilintis į specifinius klausimus.

Modelio tiesioginės tikslinės grupės: pradedantieji pedagogai, mentoriai, stažuotės vadovai, švietimo įstaigų pedagoginės bendruomenės.

Netiesioginės tikslinės grupės – nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo politikos atstovai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų specialistai ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojai.

          Tikimasi, kad modelis turės išliekamąją reikšmę, pradėjus įgyvendinti pedagoginė stažuotę, kaip tęstinio profesinio tobulėjimo formą, įtvirtintą Pedagogų rengimo reglamente (2018).

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Šiuolaikinių didaktikų centras“ ekspertų grupės parengtą  Pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketą sudaro mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) atnaujintas kompetencijų aprašas (toliau – Kompetencijų aprašas) ir pedagogų kompetencijų vertinimo įrankių rinkinys (toliau – Kompetencijų vertinimo rinkinys), skirtas pedagogų kompetencijų nustatymui, pripažinimui ir profesinio augimo planavimui. Kompetencijų aprašas ir Kompetencijų vertinimo rinkinys taikomas pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims.

Kompetencijų aprašas reglamentuoja pedagogų, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804), profesinės veiklos kompetencijų sritis, lygmenis bei jų turinį. Kompetencijų aprašu nustatomos pedagogo profesinio tobulėjimo gairės, padedančios pedagogui įsivertinti profesinę veiklą, numatyti ir tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.

Kompetencijų aprašas ir Kompetencijų vertinimo rinkinys taikomas šiais atvejais: a) pedagogų profesinės veiklos įsivertinimui ir refleksijai; b) nusakant reikalavimus pedagogų profesinei veiklai; c) planuojant pedagogų karjeros galimybes; d) vertinant pedagogų profesines kompetencijas ir veiklos rezultatus; e) rengiant ir įgyvendinant pedagogų kompetencijų tobulinimo programas.

Šiame dokumente pateikti pedagogo profesijos kompetencijų vertinimo instrumentai yra įrankis kasmetiniam pedagogų profesinių kompetencijų į(si)vertinimui, siekiant jas tikslingai, nuosekliai, konstruktyviai ir sistemingai tobulinti.

Tikimasi, kad šis dokumentas taps pedagogo karjeros gairėmis.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemone „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ švietimo įstaigos steigėjui/savininkui/priežiūros institucijai siekiama padėti steigėjo institucijai formuoti teigiamą požiūrį į pedagoginę stažuotę, geriau suprasti jos prasmę ir procesinius elementus. Metodinėje priemonėje išsamiai aptariama, kokia yra pradedančiojo mokytojo stažuotės samprata, pateikiama jos organizavimo užsienio šalyse pavyzdžių. Supažindinama, kaip stažuotė planuojama, organizuojama, vykdoma ir įvertinama. Pristatomos rekomendacijos, kaip priežiūros institucija gali prisidėti prie stažuočių veiksmingo įgyvendinimo bendradarbiaudama su švietimo įstaigomis, švietimo centrais ir kitomis priežiūros institucijomis.

Tikimasi, kad metodinė priemonė paskatins savivaldybių švietimo skyrius ir savivaldybėje veikiančias švietimo paramos institucijas aktyviai prisidėti įgyvendinant pedagogines stažuotes, gerins savivaldybėse veikiančių švietimo įstaigų ugdymosi proceso organizavimo ir rezultatų plačiąja prasme kokybę, padės suprasti ugdymo įstaigoms, kad pagalba, randant pedagogus ir įvesdinant juos į sėkmingą profesinę veiklą, nėra tik pačios įstaigos ar tik pedagogo reikalas. Taip pat padės atrasti naujų galimybių ir priemonių, skatinančių savivaldybes tapti švietimo inovacijų diegimo lyderėmis, padės spręsti pedagogų trūkumo klausimus, augins pasitikėjimą ugdymo įstaigomis.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ stažuotės vadovui skirta pradedančiųjų pedagogų stažuočių vadovams, laikomiems aktyviais pedagoginės stažuotės dalyviais. Priemonės tikslas – išsamiau išanalizuoti stažuotės vadovo atsakomybes ir galimybes, susijusias su dalyvavimu vykdant pedagoginę stažuotę, taip pat padėti formuoti nuostatą apie pedagoginės stažuotės prasmę, kelti ir įgyvendinti stažuotės idėjas bei pritaikyti įgytą patirtį įvairiuose kontekstuose. Priemonėje apibendrintos stažuotės vadovų patirtys, kuriomis galėtų pasinaudoti pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojai, praktikų vadovai, siekdami gerinti studijų kokybę, taip pat aukštųjų mokyklų atstovai, kurie ketina prisidėti ar jau prisideda prie mokymų, konsultacijų ir kitų renginių pradedantiesiems pedagogams ir mentoriams organizavimo. Metodinėje priemonėje išsamiai aptariama, kaip įsivertinti turimas stažuotės vadovo kompetencijas, kokios gali būti jo veiklos, kaip teikti paramą stažuotojui, kaip užtikrinti stažuotės proceso kokybę ir kelti idėjas, kaip turimas patirtis būtų galima pritaikyti ne tik globojant pradedančiuosius pedagogus, bet taip pat stiprinant jų pasirengimą studijų metu.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemone „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ švietimo įstaigos administracijai siekiama atskleisti pedagoginės stažuotės reikšmę ir jos teikiamas galimybes, supažindinti su jos įgyvendinimo etapais, stažuotės dalyvių funkcijomis ir atsakomybėmis, pateikti naudingų patarimų, kuriais galės pasinaudoti pradedantysis pedagogas ir jo mentorius stažuotės metu. Pateikta informacija ir rekomendacijos turėtų padėti sklandžiai siekti profesinio augimo tikslų, pasinaudoti teikiama parama bei suprasti, kaip galima prisidėti prie stažuotės sėkmės. Metodinėje priemonėje stažuotojas ir mentorius supažindinami su jų pačių ir kitų dalyvių atsakomybėmis, pedagoginės stažuotės proceso elementais, pateikiamos platesnės metodinės rekomendacijos dėl svarbiausių stažuotės aspektų. Pateikta medžiaga turėtų padėti stažuotojui ir mentoriui suprasti, kaip pasirengti stažuotei, kaip įsivertinti savo kompetencijas, ir padėti parengti stažuotės planą. Ši medžiaga taip pat turėtų padėti išsiaiškinti, kaip bendradarbiaujant ne tik stiprinti profesines kompetencijas, bet ir spręsti kylančius klausimus, susijusius su ugdomosiomis veiklomis, dažniausiai kylančias problemas ir kaip pristatyti stažuotės rezultatus.

Metodinė priemonė pristato pradedančiųjų pedagogų stažuotes ir yra skirta pradedančiajam pedagogui ir jo mentoriui.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ švietimo įstaigos administracijai skirta tinkamai pasirengti ir organizuoti pedagogines stažuotes, atrasti ir kurti veiksmingus būdus, kaip padėti pradedančiajam pedagogui plėtoti kompetencijas ir telkti švietimo įstaigos bendruomenę, kuri būtų pasirengusi kolegialiai padėti pradedančiajam mokytojui integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę. Čia pateikta informacija turėtų padėti visai švietimo įstaigos bendruomenei aktyviai įsitraukti į stažuotės įgyvendinimo programą, suvokiant tai kaip inovatyvią pradedančiųjų pedagogų pritraukimo priemonę, nenutrūkstamą profesinio tobulėjimo ir bendruomeninių ryšių stiprinimo, mentorystės kultūros ir kolegialios pagalbos teikimo įgūdžių tobulinimo galimybę. Tikimasi, kad priemonėje atskleidžiamos stažuotės proceso dalyvių funkcijos ir pateikiamos rekomendacijos padės kurti sąlygas, kurios motyvuos dalyvauti stažuotėje, atsakingai parinkti labiausiai tinkamą mentorių ir stažuotės vadovą, atliepti dalyvių poreikius ir laiku suteikti pagalbą, atlikti stažuotės stebėseną ir vertinimą, taip pat bendradarbiauti su stažuotės dalyviais už švietimo įstaigos ribų.

Metodinė priemonė pristato pradedančiųjų pedagogų stažuotes ir yra skirta švietimo įstaigos, kurioje atliekama stažuotė, administracijai.

Sukūrimo data2022-05-30
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Švietimo mainų paramos fondo parengtos strategijos ir priemonių plano „Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategija“ paskirtis yra sukurti pagrindą Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo kryptingai tęstinei plėtotei, nustatant pagrindines tarptautiškumo plėtros kryptis. Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategijos parengimo tikslas – remiantis nacionalinių bei europinių strateginių dokumentų, užsienio šalių ir Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo situacijos analizės rezultatais, parengti ilgalaikę Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategiją iki 2030 metų, jos įgyvendinimo priemonių planą ir stebėsenos rodiklius, kurie taptų pagrindu Nacionalinei profesinio mokymo plėtros strategijai ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros dokumentams rengti. Strategija apima: fundamentinius strategijos įgyvendinimo principus; Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo krypčių pagrindimą; socialinės ir teisinės aplinkos gerinimo, mokymosi ir praktikos tarptautinimo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo skatinimo rinkodaros gaires ir pan.; prioritetinius regionus ir šalis, į kurias būtų nukreipta tarptautiškumo plėtra. Tikimasis, kad strategijos ir jos priemonių planas užtikrins nacionalinių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo prioritetinių plėtros krypčių ir tarptautiškumo veiklų integralumą ir veiksmingumą, skatins kvalifikuotų specialistų, konkurencingų Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje, rengimą, stiprins ir gerins tarpregioninį bendradarbiavimą, prisidės prie teigiamo Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įvaizdžio kūrimo, geresnio profesinio mokymo atitikimo darbdavių poreikiams ir geresnio besimokančiųjų įsidarbinimo pabaigus mokymosi programą.

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Dėl žaliavų paklausos ir pasiūlos svyravimų, lemiančių žaliavų kainų pokyčius ir žaliavų tiekimo sutrikimus, šalies verslo subjektai gali patirti neigiamą žaliavų rinkų svyravimų poveikį tiek importuodami įvairias žaliavas ir tarpinius produktus, tiek eksportuodami žaliavas ir pagamintus produktus, todėl žaliavų rinkų tendencijų stebėsena yra itin svarbi verslo subjektų strateginių veiklos rizikų valdymo kontekste.

Žaliavų rinkų apžvalgoje analizuojamas žaliavų poreikis ir suvartojimas Lietuvoje, identifikuojamos nacionaliniu mastu svarbiausios žaliavų grupės ir žaliavos, analizuojamos žaliavų kainų kitimo tendencijos ir perspektyvos bei antrinių žaliavų panaudojimas Lietuvoje.

Žaliavų rinkų apžvalgos pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados ir įžvalgos.
 

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Šis praktinis startuolio įkūrėjo vadovas parengtas savarankiškam startuolių komandų mokymuisi. Tai yra papildoma priemonė pre-akceleravimo programos dalyviams, kuri specialiai sukurta ankstyvos stadijos startuoliams. Programoje startuolių steigėjai lankys seminarus ir praktines dirbtuves, atliks praktines užduotis, turės individualius susitikimus su lektoriais ir paskirtais mentoriais. Programos pabaigoje startuoliai pristatys savo verslo idėjas potencialiems investuotojams, dirbantiems Lietuvos startuolių ekosistemoje.

Programa trunka 12 savaičių ir susideda iš 12 temų. Kiekvieną pirmadienį startuolių steigėjai dalyvaus seminaruose ir kiekvieną ketvirtadienį vyks praktinės dirbtuvės ta pačia tema. Kiekvienas programos dalyvis turės visai programos trukmei paskirtą mentorių. Mentoriai teiks individualias konsultacijas atliekant praktines užduotis ir tuo pačiu stebės startuolių pažangą.

Startuolio įkūrėjo vadove pateikiama:

 • Pre-akceleratoriaus koncepcijos pristatymas;
 • 12 temų medžiaga, kuri apima tikslus, įrankius ir šablonus, teorinę medžiagą, praktines užduotis ir siektinus rezultatus;
 • Praktiniai pavyzdžiai;
 • Rekomenduojama papildoma literatūra atitinkamai temai;
 • Programos baigimo ir galutinių pristatymų vertinimo kriterijai.

 

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Ši pre-akceleravimo programa yra specialiai sukurta ankstyvos stadijos startuoliams. Programoje startuolių steigėjai lankys seminarus ir praktines dirbtuves, atliks praktines užduotis, turės individualius susitikimus su lektoriais ir paskirtais mentoriais. Programos pabaigoje startuoliai pristatys savo verslo idėjas potencialiems investuotojams, dirbantiems Lietuvos startuolių ekosistemoje.

Programa trunka 12 savaičių ir susideda iš 12 temų. Kiekvieną pirmadienį startuolių steigėjai dalyvaus seminaruose ir kiekvieną ketvirtadienį vyks praktinės dirbtuvės ta pačia tema. Kiekvienas programos dalyvis turės visai programos trukmei paskirtą mentorių. Mentoriai teiks individualias konsultacijas atliekant praktines užduotis ir tuo pačiu stebės startuolių progresą

Šios programos metu padedami pre-akceleratoriaus lektorių ir mentorių startuoliai pasieks penkis pagrindinius tikslus ir pasiruoš investicijų pritraukimui:

 • Apibrėžta startuolio idėja ir verslo modelis;
 • Komanda surinkta ir pasirengusi intensyviam darbui;
 • Produkto tinkamumas rinkai pasiektas arba bent jau pakeliui;
 • Nustatomi galimi augimo varikliai ir pagrindiniai rodikliai;
 • Startuoliai pasirengę prisistatyti investuotojams.

Organizacinis vadovas apima:

 • Programos tikslus, auditorijos ir vertės pasiūlymą;
 • Kvietimo ir atrankos procedūras;
 • Programos struktūrą, vertinimą ir tęstinumą.

 

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Ši pre-akceleravimo programa yra specialiai sukurta ankstyvos stadijos startuoliams. Programoje startuolių steigėjai lankys seminarus ir praktines dirbtuves, atliks praktines užduotis, turės individualius susitikimus su lektoriais ir paskirtais mentoriais. Programos pabaigoje startuoliai pristatys savo verslo idėjas potencialiems investuotojams, dirbantiems Lietuvos startuolių ekosistemoje.

Programa trunka 12 savaičių ir susideda iš 12 temų. Kiekvieną pirmadienį startuolių steigėjai dalyvaus seminaruose ir kiekvieną ketvirtadienį vyks praktinės dirbtuvės ta pačia tema. Kiekvienas programos dalyvis turės visai programos trukmei paskirtą mentorių. Mentoriai teiks individualias konsultacijas atliekant praktines užduotis ir tuo pat stebės startuolių pažangą.

Metodinės gairės apibrėžia kiekvienos pre-akceleravimo programos temos tikslus ir siekiamus rezultatus. Mokymų proceso įgyvendinimą palengvina išsamūs veiklų aprašymai, kuriuose pateiktos naudotinos praktinės priemonės, metodai, uždaviniai, šablonai ir vertinimo sistema.

Kiekvienoje temoje pateiktos gairės komandų mentoriams dėl esminių reikalavimų ir žinių įvertinimo. Kartu parengta metodinė medžiaga, kurias lektoriai ir mentoriai naudoja dėstant temas startuolių komandoms.

Gairės apima šias temas:

 • Problema, sprendimas ir vertės pasiūlymas
 • Verslo modelis ir pagrindinės rizikos
 • Stiprios komandos kūrimas
 • Tikslinis klientas ir rinkos dydis
 • Konkurentų analizė
 • Minimaliai perspektyvus produktas
 • Produkto ir rinkos tinkamumas
 • Pozicionavimas ir prekės ženklo naudojimas
 • Teisiniai intelektinės nuosavybės aspektai
 • Patekimo į rinką strategija ir rinkodaros planas
 • Startuolio augimo varikliai ir metrikos
 • Verslo idėjos pristatymas investuotojams
Sukūrimo data2022-05-12
VykdytojasVšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Mobili aplikacija dalyvių pokyčių savi analizavimui bei savi stebėjimui.

Sukūrimo data2022-05-12
VykdytojasVšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Motyvacinis filmukas projekto tikslinei grupei apie sveiką ir pozityvią gyvenseną.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ZAue-Zuso

 

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas
Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Leidinys skirtas savivaldybių, VRK, rinkimų dalyviams ir visiems rinkimų organizatoriams. Leidinyje pateikiami patarimai kaip organizuoti prieinamus rinkimus skirtingą negalią turintiems asmenims. Prie leidinio turinio prisidėjo visų negalių atstovai, bei pateikė konkrečius patarimus kaip pasiruošti bei organizuoti rinkimus, kad visų negalių atstovai galėtų juose dalyvauti lygiavertiškai ir oriai.

https://www.lnf.lt/wp-content/uploads/2020/09/Rinkimu-patarimai_2020.pdf

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Ataskaitoje pateikiama faktinė informacija surinkta iš rinkimų stebėsenos atliktos 2020 m. rinkimų metu.  Rinkimus stebėjo LNF bei partnerių darbuotojai, taip pat savanoriai. Rinkimu metu buvo renkama informacija kaip į pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta organizuojant rinkimus. Ar užtikrintos žmonių su negalia teisės.

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje žmonių su negalia požiuriu. Klausimai buvo derinti kartu su asociacijos nariais diskusijų metu. Apklausa viešinta įvairias kanalais, siekiant surinkti kuo įvairesnius atsiliepimus iš visos Lietuvos.

Tyrimo instrumentas.

Tyrimui atlikti buvo naudotas klausimynas, kurį sudaro 30 požymių, vertinančių negalią turinčių asmenų padėtį, požiūrį, patirtį įvairiose gyvenimo sferose (ugdymo, viešojo sektoriaus  įstaigų pasiekiamumo, sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės ir kt.).

Duomenų rinkimas ir tyrimo eiga. Tyrimo metu buvo siunčiami el. laiškai su kvietimu dalyvauti apklausoje bei laiške pateikta nuoroda į apklausą. Dalyvavimas apklausoje buvo savanoriškas. Tyrimo metu el. nuorodą į apklausą paspaudė 623 asmenys. Anketos, kurios buvo pradėtos pildyti, tačiau nebaigtos, taip pat anketos, kuriose neatsakyta į sociodemografinius klausimus, į rezultatų analizę nebuvo įtrauktos. Ataskaita parengta remiantis 387 respondentų atsakymais.